Press, radio och tv är viktiga kanaler för Vårdförbundets påverkansarbete. Genom att medverka i medier når vi politiker, beslutsfattare, allmänheten och dig som medlem.

Genom traditionella och sociala medier kan vi påverka utvecklingen i hälso- och sjukvården. Vårdförbundet medverkar ofta i press, radio och tv och påverkar. För att förstå vilken kraft medier har kan det vara bra att veta att SVT Rapport har cirka två miljoner tittare, Sveriges Radios Ekot når en miljon lyssnare och exempelvis Aftonbladet når en miljon läsare i hela Norden. Vår största morgontidning Dagens Nyheter når drygt 800 000 människor, därefter kommer Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Östgöta Correspondenten. Publicering i stora, ofta rikstäckande medier får bred uppmärksamhet och har möjlighet att påverka övergripande beslut rörande vårdens utveckling, styrning och villkor.

Publicering i lokalmedier förstärker vår röst på lokal och regional nivå. Det kan vara väl så viktigt. Genom att Vårdförbundets synpunkter finns med i debatten kan vi påverka där det fattas många viktiga beslut som rör dig, din arbetssituation och vårdens utveckling.

Medier en dörröppnare

Vår opinionsbildning i massmedier är en dörröppnare för möten och dialog med politiker, makthavare och dig som medlem. En levande diskussion om hälso- och sjukvården samt vårdens innehåll och villkor är en positiv kraft för utveckling och nya idéer. Genom konstruktiv kritik öppnar vi för samtal om en bättre och säkrare vård samt för bättre villkor för dig som medlem.

Positiva exempel

Det är viktigt att vi är öppna mot journalister och berättar om hälso- och sjukvården. Vi använder gärna positiva exempel för att ge förslag på lösningar kring hur vården och villkoren kan bli bättre.

Press, radio och tv är också kanaler för att sprida den kunskap och de erfarenheter som finns inom våra fyra yrken. Vi har ett ansvar att dela med oss inte bara inom vårdens system utan också till allmänheten för att få en större medvetenhet och bra samtal om vilken vård vi vill ha.