Grattis till ditt nya jobb! När du och din nya arbetsgivare är överens om villkoren för din anställning är det viktigt att dessa skrivs ned i ett anställningsavtal. Avtalet är ett bevis på din anställning och slår fast vilka villkor som gäller specifikt för dig.

När du som arbetstagare får en anställning ingår du ett anställningsavtal med din arbetsgivare. De anställningsvillkor som är viktiga för dig bör finnas med i ett skriftligt anställningsavtal för att du senare under anställningen ska kunna hävda att vissa specifika villkor gäller i din anställning. Det skriftliga anställningsavtalet är också ett bevis på att du har fått en anställning.

Anställningsavtalet bör skrivas innan du börjar din anställning, men senast en månad efter att du börjat arbeta har du rätt att få ett skriftligt avtal. Om något är otydligt är det bra om du, innan du skriver under avtalet, frågar arbetsgivaren vad som menas. Du kan också be arbetsgivaren förtydliga det som är oklart. Om anställningsavtalet innehåller något ni inte har kommit överens om eller om det saknas något, skriv inte under avtalet.  Tala istället om detta för arbetsgivaren och be denne ändra innehållet.

 Det är lagen om anställningsskydd(LAS §§ 4-6g) som reglerar arbetsgivarens skyldigheter kring anställningsavtal och information du har rätt till innan och under din anställning.

Ditt anställningsavtal, centrala och lokala kollektivavtal samt tillämpliga lagar utgör ramen för dina anställningsvillkor. Om kollektivavtal och lagar tillåter kan du förhandla fram bättre villkor. Se då till att dessa skrivs in i ditt enskilda anställningsavtal.

Följande information och villkor bör framgå av ditt anställningsavtal:

 1. Arbetsgivarens namn
 2. Om arbetsgivaren är medlem i någon arbetsgivarorganisation
 3. Om arbetsgivaren har kollektivavtal
 4. Din anställning. Är du till exempel anställd som barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska eller kanske som chef?
 5. Datum då du börjar arbeta
 6. Placering – fast eller om den kommer att förändras.
 7. Anställningsform (tillsvidare eller visstid)
 8. Omfattning av anställningen (heltid eller deltid, specificerad omfattning)
 9. Lön
 10. Lönetillägg, i så fall för vad och i vilken omfattning.
 11. Om du har övertidsersättning och i så fall hur stor.
 12. När lönen ska utbetalas
 13. Dina arbetstider
 14. Veckoarbetstid
 15. Arbetsskyldighet på dagen
 16. Arbetsskyldighet på kvällen
 17. Arbetsskyldighet på natten
 18. Beredskap
 19. Jour
 20. Antal semesterdagar
 21. Premier för tjänstepension
 22. Uppsägningstid från din sida
 23. Uppsägningstid från arbetsgivarens sida

Kontrollera slutligen:

 • Saknas något villkor som du och din arbetsgivare har kommit överens om?
 • Finns det något annat villkor som är viktigt för dig men som inte finns med i avtalet?