Professionella sammanslutningar

Vårdförbundet har ett nära samarbete med de professionella sammanslutningarna för våra yrken sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska.

De professionella sammanslutningarna verkar för att utveckla yrkesgruppens kunskapsområde genom att främja forskning, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvården.

De tre professionella sammanslutningarna är:

Svensk sjuksköterskeförening
swenurse.se

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL
ibl-inst.se

Svensk förening för Röntgensjuksköterskor
swedrad.se