Professionella sammanslutningar

Vårdförbundet har ett nära samarbete med de professionella sammanslutningarna för våra yrken sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska.

De professionella sammanslutningarna verkar för att utveckla yrkesgruppens kunskapsområde genom att främja forskning, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvården.

De fyra professionella sammanslutningarna är:

Svensk sjuksköterskeförening
swenurse.se

Svenska Barnmorskeförbundet, SBF
barnmorskeforbundet.se

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL
ibl-inst.se

Svensk förening för Röntgensjuksköterskor
swedrad.se