Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Varje år premierar vi fantastiska medlemmar som gör vården bättre. Vårdförbundspriset 2018 gick till Karin Östling och Maria Haraldson för deras arbete inom hjärtsviktsvård.

Vinnarna fick ta emot sitt pris på 275 000 kronor för projektet Hjärtsviktsvård i norr. Projektet drivs vid Sunderby sjukhus i Luleå där de genom ett personcenterat arbetssätt har fått ett större samarbete med patienterna och där de lärt sig mer om egenvård.

På andra plats kom Carolina Orvet som fick 175 000 kronor för sitt arbete med teckenspråk och dövblindtolk på Ungdomsmottagningen Region Örebro län.

Bubblaren Maria Dahlin fick 50 000 kronor som uppmuntran för sitt arbete med personcentrerat arbetssätt inom Verksamhetsområde operation på Aleris specialistvård i Bollnäs.

Läs mer i Vårdfokus

Läs motiveringar och mer om vinnarna i vårt pressmeddelande

Om Vårdförbundspriset

Medlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska vården. Det vill vi stimulera och uppmuntra. Därför delar vi ut ett pris till en eller flera som vågar och lyckas genomdriva dessa förändringar. Prissumman på 500 000 kronor är ett av de största vårdpriserna i Sverige och går direkt till vinnarna personligen. Prissumman är beskattningsbar för vinnarna.

Projekt inom personcentrerad vård premieras

Eftersom Vårdförbundet vill se ett skifte till personcentrerad vård i Sverige delas priset i första hand ut till medlemmar som arbetar för ett personcentrerat förhållningssätt. I år vill vi gärna se nominerade projekt inom kommunal hälso- och sjukvård, men självklart välkomnar vi även bidrag från andra verksamheter.