Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är ett av Sveriges största priser på hälso- och sjukvårdsområdet. Varje år premierar vi fantastiska medlemmar som gör vården bättre.

Vinnaren av Vårdförbundspriset 2020 tillkännagavs på den digitala Vårdgalan som sändes live den 6 november. På galan utsågs även Årets Vårdchef och Årets Studenthandledare.

Läs mer om Vårdgalan

Nominerade  till Vårdförbundspriset 2020

Anngela Ingvarsson

Sjuksköterska, Gruppchef Geriatriska medicinavdelningen 30 A, Akademiska sjukhuset i Uppsala för ”Nytt arbetssätt gör patienten mer delaktig i sin egen vård och hälsoplan”. 

Juryns motivering: Anngela Ingvarsson har med uthållighet och kontinuitet arbetat för att göra patienten mer delaktig i sin egen vård. Hon har avskaffat de traditionella medicinska ronderna och ersatt dem med ett nytt personcentrerat arbetssätt. Tillsammans med vårdpersonal tar patienten fram sin egen hälsoplan med delmål och slutmål, som dagligen följs upp. Vid överlämning är patienten trygg med hur planen ser ut för det kommande dygnet. Genom Anngelas förbättringsarbete stärks patientens ställning i förhållande till vården, genom att ge patienten mer insikt, kunskap och kontroll över sin egen hälsoplan.

Martina Jarnström

Sjuksköterska, Hematologi- och onkologienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås för ”Nytt utbildningsmaterial ger cancerpatienten färre sjukhusbesök och mer delaktighet". 

Juryns motivering: Martina Jarnström har tillsammans med cancerdrabbade patienter tagit fram ett utbildningsmaterial för att stödja patienten att själv vara delaktig i sin egen cancerbehandling. I det här fallet genom att lära sig att byta cytostatikapump. Syftet är att patienten ska slippa långa resor till och från sjukhuset. När patienten lär sig att byta pump själv ger det patienten ett större inflytande över sin tid och sitt liv, trots sjukdom. Tack vare Martinas initiativ får i dag alla patienter med cytostatikapump frågan om de vill lära sig att byta pumpen själva i sitt eget hem.  

Lena Johansson

Specialistsjuksköterska, Skolsköterska Skolhälsovården Vindängens skola, Falköping för ”Nytt metodstöd ger skolsköterskor verktyg för samtal om kvinnlig könsstympning”. 

Juryns motivering: Lena Johansson har tagit fram ett metodstöd om kvinnlig könsstympning, för att stötta skolsköterskor i hela landet. Metodstödet kvalitetssäkrar samtal kring könsstympning och kan användas redan från förskoleklass. Könsstympning är ett känsligt ämne och kan vara mycket svårt att prata om och genom metodstödet kan arbetsgången i skolan förbättras och verka förebyggande. Tack vare Lenas arbete kan skolsköterskans viktiga roll utvecklas och barns rättigheter stärkas i enlighet med barnkonventionen.

Om Vårdförbundspriset

Medlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska vården. Det vill vi stimulera och uppmuntra. Därför delar vi ut ett pris till en eller flera som vågar och lyckas genomdriva dessa förändringar. Prissumman på 500 000 kronor är ett av de största vårdpriserna i Sverige och går direkt till vinnarna personligen. Prissumman är beskattningsbar för vinnarna.

Projekt inom personcentrerad vård premieras

Eftersom Vårdförbundet vill se ett skifte till personcentrerad vård i Sverige delas priset i första hand ut till medlemmar som arbetar för ett personcentrerat förhållningssätt. I år vill vi gärna se nominerade projekt inom kommunal hälso- och sjukvård, men självklart välkomnar vi även bidrag från andra verksamheter.

Folksam är sponsor

Folksam är en av Vårdförbundets samarbetspartners som du som medlem kan teckna förmånliga försäkringar hos. De har dessutom valt att sponsra just detta pris för att uppmärksamma medlemmar i Vårdförbundet som har gjort skillnad för att minska skador och förbättra hälsan inom vårdyrken.