Vill du som medlem eller förtroendevald kunna påverka vilken information du nås av och vilka nya tjänster förbundet kommer att erbjuda i framtiden? Då ska du gå med i Medlemspanelen – där blir din röst hörd.

Varför behövs en medlemspanel?

Syftet med Medlemspanelen är att ge dig som medlem eller förtroendevald möjlighet att påverka vad och hur vi kommunicerar och vilka nya tjänster vi kommer att erbjuda i framtiden.

Tanken är att Vårdförbundet via medlemspanelen, i förväg ska kunna testa nya saker för att sedan utvärdera hur vi går vidare med idéer, koncept eller förslag som vi håller på att ta fram. Det kan till exempel vara att du i ett tidigt skede ombedes tycka till om utformningen av ett medlemserbjudande, att du får ge tidig feedback på hur du upplever ett nytt budskap, eller att du är först ut att testa förändringar i någon kommunikationsplattform.

Så funkar det

Vi kommer att skicka ut frågor till dig via ett webbenkätprogram. För att snabbt få input från dig kommer du att få ett sms med länk direkt till enkäten. Oftast behövs din input snabbt, därför är det bra om du kan svara inom någon/några dagar. Frågornas innehåll kommer att variera.

Det är frivilligt att delta i Medlemspanelen, har du inte möjlighet att svara vid något tillfälle kan du givetvis hoppa över. Du behöver inte meddela oss om du inte kan delta i en undersökning utan det räcker med att du inte svarar.

Att vara med i Vårdförbundets medlemspanel är kostnadsfritt. Det utgår heller inte någon ersättning för att vara med i panelen.

Skicka in anmälan nedan för att gå med i Medlemspanelen.

Anmälan till Medlemspanelen

Inom vilken sektor jobbar du?
Är du anställd av ett bemanningsföretag eller är du egenföretagare?
Inom vilken profession/yrke arbetar du?
Har du uppdrag som förtroendevald på din arbetsplats eller är du förtroendevald med facklig tid?
Hur gammal är du?
Hur många år har du varit medlem i Vårdförbundet?

Dina personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Jag har tagit del av Vårdförbundets hantering av personuppgifter