Vårdförbundet fördömer det fruktansvärda kriget mellan Israel och Hamas, ett krig som drabbar civilbefolkning och hälso- och sjukvårdspersonal skoningslöst. Vårdförbundet kräver ett permanent eldupphör i både Gaza och Israel.

Vårdförbundets ställningstaganden i internationella frågor grundar sig i vår stadga och etiska koder, vårt internationella program samt i de uttalanden och beslut som fattas inom ramen för våra internationella samarbeten. Vi lutar oss alltid mot grundläggande mänskliga rättigheter och FN:s konventioner. 
 
Vi accepterar därför aldrig att hälso- och sjukvårdspersonal, vårdinrättningar och patienttransporter attackeras i krigs- och konfliktsituationer, ej heller att vårdpersonal riskerar smittas, skadas eller dö på grund av brist på skyddsutrustning eller otrygg arbetsmiljö. Detta gäller oavsett vem som står bakom den typen av attacker eller hot mot vårdpersonalens liv och hälsa.  

Kriget pågår och civila utsätts dagligen för fruktansvärda attacker. Vårdförbundet har ett starkt internationellt engagemang och mångåriga samarbeten. Vi har tidigare uttalat oss om kriget tillsammans med andra fackliga organisationer i Sverige och internationellt. Vi är en del av Internationalen för offentliganställda, Public Services Union, PSI. PSI representerar över 30 miljoner offentliganställda i världen varav ca en tredjedel arbetar i hälso- och sjukvården. Redan i oktober fördömde vi tillsammans kriget och antog en nödresolution. PSI antog även den 31 januari, tillsammans med ett flertal fackliga Internationaler ett uttalande om eldupphör.
     
Vi har sedan 2010 haft samarbete med Palestinian Nurses and Midwifery Organisation (PNMA), där vi stödjer deras organisation och verkar för att kvinnliga medlemmarna tar plats i beslutsfattande positioner. Det är självklart för oss att stödja och bistå våra kollegor över världen och vi är förfärade över denna situation. Nu har projektet pausats på grund av kriget och att regeringen pausat biståndet, ett beslut som vi vill ska ändras. Det är oerhört viktigt att civila och sjukvårdpersonalen får allt stöd de kan få under detta ohyggliga krig. Vi upprätthåller kontakterna med våra kollegor i Palestina. 

Vårdförbundet har också skänkt 100 000 kronor i katastrofbidrag till Läkare utan gränser som gör viktiga insatser för den drabbade befolkningen i Gaza.  

Vi följer kontinuerligt utvecklingen tillsammans inom den globala fackliga rörelsen. 

Mer läsning om frågan:
Global Unions call for Ceasefire in Gaza - PSI - The global union federation of workers in public services 
Gemensamt uttalande från Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund om Gaza - Vårdförbundet
Vårdförbundet: Oacceptabelt att sjukhus och vårdpersonal blivit måltavlor i Israel och Palestina - Vårdförbundet 
Vårdförbundet: Katastrofbidrag till Läkare utan gränser - Vårdförbundet 
Vårdförbundet: Skydda civila och vårdpersonal i Israel och Palestina - Vårdförbundet
Palestina - Vårdförbundet