Under onsdagen fick Vårdförbundet nya avtalsförslag gällande SKR respektive Sobona. Vårdförbundets förbundsstyrelse har tackat nej eftersom de fortsatt inte möter förbundets yrkanden. Samtidigt har Vårdförbundet lagt ett motbud som SKR och Sobona ska svara på senast klockan 11 den 25 april. Nås ingen uppgörelse träder blockad i kraft för 63 000 medlemmar samma dag klockan 16.00.

- I stort sett innehåller deras bud inget nytt, däremot finns försämringarna kvar vad gäller arbetstiden. Att öka arbetstiden, istället för att minska den, verkar vara regionernas universallösning. Följden blir att fler av våra medlemmar blir sjuka eller tvingas gå ned i deltid för att orka. Det leder till sämre vård och längre köer för patienterna. Vi kan inte acceptera det, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet. 

Huvudöverenskommelsen mellan Vårdförbundet och SKR/Sobona sades upp i december i fjol och förhandlingar har pågått sedan i januari. När dessa strandade i slutet på mars inleddes förhandlingsmedling. Men det bud som medlingen resulterade i mötte inte Vårdförbundets yrkanden om bland annat kortare arbetstid, hållbara scheman och en god löneutveckling. Därför tackade förbundsstyrelsen nej och medlingen avslutades den 11 april. Samma dag lades ett varsel om övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad som träder i kraft den 25 april klockan 16.00. 

Den 19 april utsåg Medlingsinstitutet medlare på Sobonas avtalsområde. På SKR:s område har ingen förhandling eller medling pågått sedan den 11 april. 

Under onsdagen lämnade SKR på eget bevåg ett nytt avtalsförslag och ett likalydande har lämnats avseende Sobonas avtalsområde. Men dessa har Vårdförbundets förbundsstyrelse nu tackat nej till och lämnat ett motbud till SKR och Sobona.  

- Vi vill se ett bra avtal för våra medlemmar

- Vi vill ge SKR en chans att tillmötesgå våra yrkanden innan varslet träder i kraft. Vi vill se ett bra avtal för våra medlemmar som innehåller väsentliga förbättringar för sjukvården och för våra medlemmar. Vi vill rädda sjukvården och ta ansvar för vårdens framtid. Vi hoppas att SKR kommer att möta oss i det, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. 

SKR och Sobona ska svara på Vårdförbundets bud senast klockan 11 den 25 april. Varslet om blockad kvarstår. Om inte parterna når en överenskommelse i samband med SKR och Sobonas svar träder varslet i kraft imorgon den 25 april kl. 16.00 

Varslet innebär att både medlemmar och oorganiserade inte ska jobba övertid, mertid och arbetsgivaren kan inte heller genomföra nyanställningar inom Vårdförbundets yrkesgrupper. Varslet omfattar 63 000 medlemmar i samtliga regioner och Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, Capio Sankt Göran och Ambulanssjukvården i Stockholm.  

- Regionerna har genom Sveriges kommuner och regioner, SKR, haft många chanser att långsiktigt förbättra villkor, arbetstider och arbetsmiljö. Istället fortsätter man att överutnyttja medarbetare. Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor jobbade 3 miljoner timmar övertid förra året. De får inte sin lagstadgade semester, de tvingas gå ned i deltid, de blir sjuka av jobbet. Det håller inte. Nu måste regionerna visa vilja till förändring, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet. 

Det varsel som är lagt till den 25 april kl 16.00 gäller.