Om du blir arbetslös drabbas din privatekonomi direkt. Vår inkomstförsäkring ger dig som medlem trygghet om du skulle bli arbetslös. Den gör din tillvaro lite lättare och inkomstbortfallet mindre.

Försäkringen ger dig upp till 80 procent av din tidigare månadsinkomst efter skatt om du blir arbetslös. Den ingår i medlemsavgiften under förutsättning att du är medlem i a-kassan och berättigad till ersättning därifrån. 

För villkor och regler i a-kassan, läs mer hos Akademikernas a-kassa.

Räkna ut din inkomstförsäkring

Läs mer om inkomstförsäkringen och beräkna vad försäkringen kan ge dig i ersättning genom ditt medlemskap i Vårdförbundet och vad skillnaden blir mot att bara ha a-kassa.

Inkomstförsäkringens omfattning

  • Ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen kan tillsammans motsvara upp till 80  procent av din tidigare inkomst. 
  • Alla medlemmar som har en månadslön över 33 000 kr upp till 60 000 kronor omfattas. Om du har en ersättningsgrundande inkomst under 33 000 kronor men över 27 500 kronor per månad, omfattas du av inkomstförsäkringen från dag 101 till 200.
  • Du kan få ersättning i max 200 dagar.
  • Inkomstförsäkringen följer karensreglerna i Arbetslöshetsförsäkringen.

A-kassa och inkomstförsäkring - så funkar det

  • När du blir arbetslös måste du ha varit medlem i både Vårdförbundet och a-kassan i minst 12 månader, samt uppfylla kraven för medlemskap i a-kassan. Läs mer på Akademikernas a-kassa OBS! Du blir inte automatiskt medlem i a-kassan genom att vara medlem i ett fackförbund. Du behöver ansöka om medlemskap i a-kassa separat.
  • För att få ersättning ska du vara arbetslös.
  • Inkomstförsäkringen gäller till den första i den månad du fyller 66 år.

Vill du veta mer om inkomstförsäkringen?

Kontakta oss på 0771-420 420, vardagar kl. 08.00-17.00 eller via webbformulär.

Ytterligare information kring Vårdförbundets inkomstförsäkring finns hos Folksam.se eller kontakta Folksam på 08-700 40 25. Det är också hos Folksam du ansöker om ersättning.