I din roll behöver du ibland fördjupa dig i vissa frågor. Här samlar vi information och kunskap som vi hoppas ska hjälpa dig. Behöver du personlig rådgivning är du alltid välkommen att kontakta oss. Sidan är under uppbyggnad.
 • Semesterplanering 2022: stöd till dig som är chef

  Vårdförbundets uppdrag är tydligt. Vi driver frågor och påverkar politiker och beslutsfattare på alla nivåer, för att du som chefsmedlem ska ha goda förutsättningar att klara ditt uppdrag.

 • Tips när du upplever etisk stress och oro i din chefsroll

  Hur mår du egentligen? Du som arbetar som chef inom hälso- och sjukvården har ett komplext arbete. Du ansvarar för en god patientsäkerhet, för medarbetarnas arbetsmiljö och att kompetensen är den rätta. Du kan ställas inför svåra etiska dilemman och uppleva oro och samvetsstress.

 • Vägledning: Ditt arbetsmiljöansvar som chef i kristider

  I krislägen ökar trycket på att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle och många svåra situationer och avvägningar uppstår. Som första linjens chef behövs ditt stöd både för medarbetare, patienter och närstående. Här ger Vårdförbundet vägledning, råd, stöd och tips.

 • Lönestatistik

  Vad tjänar röntgensjuksköterskor i ditt län? Hur ser lönespridningen ut för en barnmorska med examensår 2000? Här får du koll på löneläget inför lönesamtal och löneförhandlingar.

 • Att leda ett utvecklingssamtal

  Utvecklingssamtalet kan öka engagemanget, kreativiteten och delaktigheten hos dig och medarbetaren och bli ett strategiskt instrument för er i verksamhetens utveckling.