Nu finns en avdelning i Vårdförbundet för dig som är anställd inom Praktikertjänst. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till styrelsen.

Vad innebär det för dig som medlem att Praktikertjänst blivit en egen avdelning?


Fokus och gemenskap. Tidigare tillhörde vi olika regionala avdelningar utifrån var i landet vi hade vår arbetsplats - vi saknade en gemenskap för oss anställda inom Praktikertjänst. Som egen avdelning kan vi fokusera på medlemmar som arbetar inom Praktikertjänst. Vi kan specifikt arbeta med de frågor som rör oss och skapa en större gemenskap och bli starka tillsammans.

Kunskap om vår verksamhet. Vår kunskap och relationerna med arbetsgivaren kan fördjupas och du kan få hjälp och stöd av en organisation i Vårdförbundet som kan den verksamhet där du arbetar och de avtal som finns i organisationen.

Möjlighet att påverka det som berör dig. Med egen avdelning och styrelser får du rösträtt i avdelning Praktikertjänst där vi driver de frågor som berör oss mest. Du kan inte delta i årsmötet i din regionala avdelning då du inte längre är tillhör den. Du kommer att få inbjudan till årsmöte i avdelning Praktikertjänst år 2022.

Rådgivning och stöd. Du kan alltid höra av dig till Vårdförbundet om du har en fråga eller fundering, 0771-420 420. Flera frågor kan de svara på direkt men de förmedlar kontakt med avdelningen vid behov.

Riktade medlemsaktiviteten. Du som medlem kommer bjudas in till aktivitet som anordnas av avdelning Praktikertjänst. Möjlighet att träffa kollegor och medlemmar på andra enheter inom Praktikertjänst.