Du ska ha proffs att prata både villkor, vård, arbetsrätt och ledarskap med. Därför finns våra rådgivare som du kan ringa när du behöver hjälp. Skulle du behöva stöd i din arbetssituation, finns även ombudsmän med fokus på chefsfrågor inom arbetsrätt tillgängliga.

Direktlinje för chefer

Vi ger dig personlig rådgivning via telefon alla vardagar, klockan 08.00-17.00. Du kan också kontakta oss direkt på webbplatsen.

Ring 0771-630 630 så kommer du direkt till en av våra chefsrådgivare. Om din fråga är av mer arbetsrättslig karaktär kommer du att få råd av någon av våra två ombudsmän som specifikt koncentrerar sig på ärenden som rör chefsmedlemmar i hela landet, oavsett var och hos vem du har din anställning. Du kan läsa mer om dem här.

Vi har även två chefsspecialister som du kan läsa mer om här. De hjälper dig som chef- eller ledarmedlem med bland annat coaching, råd och stöd i din ledarroll.