Karriär och utveckling

Karriär kan betyda helt olika saker för olika personer. Vi har olika drivkrafter i yrkeslivet och vi söker olika belöningar för det vi uträttar. Alla har ett behov av att sträva framåt – men inte nödvändigtvis uppåt. Här kan du få tips och verktyg för din utveckling i arbetslivet.

Karriär innebär att se vad som är rätt utveckling för dig. Det kan vara att bredda sig, bli mera specialiserad eller kanske ändra inriktning.

Dagens snabba utveckling inom vården kräver ett livslångt lärande för alla professioner. Vi behöver ofta fundera kring vår egen utveckling, våra styrkor, kompetenser, mål, och nätverk för att kunna göra aktiva val i vår egen arbetssituation.

Din unika kompetens behövs i vården och det finns många sätt att utvecklas på. I boxarna nedan kan du läsa om de karriärvägar som finns för ditt yrke och inspireras av hur andra medlemmar har tänkt kring sin karriär.