Ditt cv är en presentation av dig, dina utbildningar och arbetslivserfarenheter, ofta i punktform. Du ska fånga läsarens uppmärksamhet och lyfta fram dina främsta styrkor. Det ska vara tydligt för arbetsgivaren varför de ska välja dig. Skriv kort och koncist och tänk på att alltid anpassa ditt cv beroende på vilket jobb du söker och vem som ska läsa ansökan.

Så här börjar du skriva ditt cv

För somliga är det enkelt att börja skriva men för andra kan det kännas som en riktig utmaning. Ett tips är att börja med att göra en lista på allt du gjort, alla dina kunskaper och förmågor. Skriv upp allt du kommer på vare sig de är fritidsaktiviteter eller extrajobb. Ofta har du mer erfarenheter än vad du tror. Här kan det vara bra att fråga vänner och familj för att få reda på mer om vad man kan och hur andra uppfattar dig. För varje anställning, utbildning eller uppdrag du haft skriv upp vad du har lärt dig. Sortera det du skrivit och plocka ut de erfarenheter och förmågor som är viktiga för jobbet du ska söka och börja skriva ditt cv.

Har du hittat en annons till ett jobb som du skulle vilja söka börja med att läsa annonsen noggrant. Försök göra dig en bild av vilka egenskaper och kvalifikationer som arbetsgivaren efterfrågar. Ringa in nyckelord och matcha dem med dina erfarenheter och ta med det i ansökan.

Relaterat om CV

Här kan du se ett exempel på hur en CV kan se ut. Och en länk till en annan bra webbsida om att skriva CV för dig som inte har vanan inne.

Struktur och innehåll

Inled gärna ditt cv med en kortfattad sammanfattning som på ett intresseväckande sätt beskriver dig själv som person där dina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper framgår. Se till att fånga läsarens uppmärksamhet. Är ansökan riktad till en särskild tjänst bör du berätta mycket specifikt om dina mål och ambitioner. Om du ännu inte riktigt vet vilka mål/karriärplaner du har, eller om du skulle vilja prova olika arbeten bör du strunta i att ta med det.

Tänk på att inte skriva för långt, ett cv bör vara max två A4-sidor. Känner du dig osäker för stavfel och andra grammatiska fel i texten, be gärna någon att granska och läsa igenom ditt cv. Anpassa alltid texten för varje nytt jobb som du söker och beroende på vem som ska läsa ditt cv.

För ett prydligt cv och för att undvika att text hoppar bör du spara dokumentet i pdf-format som är enkelt att skriva ut och att bifoga i e-post. Döp dokumentet tydligt med cv-förnamn -efternamn.

Rubriker

Nedan finns ett antal standardrubriker du kan använda. Personuppgifter kan med fördel sättas som sidhuvud eller sidfot i dokumentet. Börja med det du gjort senast och det som är mest aktuellt för den tjänst du söker. Högsta utbildning först, senaste jobb högst upp. Rubrikerna Arbetslivserfarenhet och Utbildning kan byta plats.

Personuppgifter

 • Ditt födelseår, för- och efternamn
 • Din adress och telefonnummer där du kan nås dagtid
 • E-postadress (ange inte e-postadress till ditt nuvarande arbete om du har sådan).
 • Profil och sammanfattning
 • En kort sammanfattande beskrivning av dig själv som person där din kunskap, erfarenheter och personliga egenskaper framgår. Mål och ambitioner bör vara mycket specifika och riktade. Visa att du har ett engagemang och intresse att utvecklas inom det område som arbetet du söker.

Utbildningar

 • Lista utbildningar du gått i omvänd kronologisk ordning (universitetsutbildning, övrig utbildning, gymnasieexamen). Ta även med interna utbildningar som du deltagit vid i en organisation eller i en förening.
 • För varje utbildning ange: när utbildningen ägde rum, skolans eller utbildarens namn, på vilken ort, namn på utbildningsprogram, akademisk examen.
 • Beskriv det viktigaste innehållet i utbildningen, till exempel kurser, inriktning, specialisering, Examensarbete/uppsats- titel och kort vad du kom fram till.
 • Det är viktigt att du kan styrka dessa med intyg, betyg eller liknande.

Arbetslivserfarenhet

 • Lista relevanta arbeten du haft i omvänd kronologisk ordning (det vill säga börja med din nuvarande eller senaste tjänst och gå bakåt i tiden).
 • Lägg störst vikt på att beskriva de jobb och utbildningar/kurser som är mest relevanta för just det jobb du söker. Ange om du haft särskilt ansvar, exempelvis personal- och/eller budgetansvar. 
 • Ange tiden för anställning, typ av tjänst eller befattning, avdelning, arbetsgivare/företag, på vilken ort. Du kan kort beskriva arbetsuppgifter och ansvarsområden. Beskriv vad du lärde dig av arbetet och vilka egenskaper och färdigheter du utvecklade. Om arbetet inte var heltidsarbete är det viktigt att du skriver i vilken omfattning du arbetade.
 • Se till att du inte får luckor i tid, skriv då hellre ”längre ledighet på grund av…” eller till exempel ”diverse extraarbeten”.

Kurser

 • Ange kursbeteckning och innehåll.
 • Om du har gått många kurser, presentera de som är viktiga för tjänsten.
 • Ideellt arbete/ Förtroendeuppdrag
 • Beskriv eventuella förtroendeuppdrag eller annat ideellt arbete som du deltagit i. Till exempel inom idrott, politik, religion, studentlivet eller andra föreningar. Den här delen kan vara särskilt viktig om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet.
 • Ange tidsperiod, organisationens eller föreningens namn och på vilken ort.
 • Beskriv dina uppgifter och kort vad du lärde dig av arbetet och vilka egenskaper och färdigheter du utvecklade. Även här utvecklar du färdigheter som arbetsgivare har glädje av några exempel kan vara att samarbeta, leda andra och att organisera.

Språkkunskaper

 • Lista de språk du behärskar.
 • Ange för varje språk vilken nivå dina kunskaper är på: flytande, bra, mycket bra eller grundläggande.

Datakunskaper

 • Lista vilka program exempelvis Office-paketet, journalsystem eller dataspråk du kan arbeta i och på vilken nivå: goda, mycket goda eller grundläggande kunskaper.
 • Skriv hur du har använt dig av din it-kompetens i arbetslivet.

Övriga meriter

 • Har du andra kunskaper som kan vara av intresse? Som till exempel körkort, stipendier, certifikat, militärtjänst, längre utlandsvistelser, eget företag etc.
 • Ange uppdraget och årtal.

Personligt/Fritidsintressen

 • Det är inte nödvändigt och helt frivilligt att berätta om sin familjesituation men det kan ge en tydligare bild av vem du är som person.
 • Undvik självklara intressen som att umgås med vänner, fika och träna
 • Skriv något som sticker ut och som gör att man minns dig, ge exempel.

Referenser

 • Lämna inte ut dina referenser i ditt cv. Om inte arbetsgivaren uttryckligt har bett om dina referenser bör du istället skriva att referenser lämnas på begäran eller att du tar med dem till intervjun. Se till att alltid kontakta dina referenspersoner innan du lämnar ut deras uppgifter. Fråga om vad de kommer berätta om dig, om de kommer ger dig bra referenser.
 • Ange referenspersoner med namn, befattning och kontaktuppgifter. Exempel kan vara en tidigare chef, kollega, handledare på utbildningen, tränare eller lärare.
 • Ange även skriftliga referenser från tidigare arbetsplatser om du har sådana och även i det fallet kan du bifoga dem med andra betyg och intyg som överlämnas vid intervjutillfället.

Förbered dina referenspersoner

 • Kontakta personer som du vet kan tala väl för dig och fråga om de vill ställa upp som referenspersoner.
 • Det behöver inte nödvändigtvis vara tidigare chefer, utan kan även vara någon på personalavdelningen eller någon handledare eller en kollega. Personen behöver inte finnas kvar i samma tjänst eller organisation.
 • Kontakta referenspersonerna så att de vet om att en eventuell ny arbetsgivare kan komma att höra av sig. Berätta lite om arbetsgivaren där du sökt jobb och den tjänst du sökt, så att referenspersonen vet hur han/hon bäst beskriver dig för det sammanhanget.
 • Bra referenser är ofta det som slutligen avgör att du får en tjänst framför en konkurrent. Och ibland kan det löna sig att anpassa referenspersonerna efter den tjänst du söker. Ange även om du har skriftliga referenser och intyg från tidigare arbetsgivare.

Cv-databaser

Många arbetsgivare använder sig av cv-databaser, där du får lägga in dina uppgifter via webben. Det är dock en god idé att ha ett färdigt cv att utgå ifrån, på så sätt missar du inget.

Extra kopior

Om du blir kallad till intervju är det alltid bra att ha med kopior av cv, samt kopior av betyg, intyg och skriftliga referenser.

Tänk på att aldrig lämna ifrån dig dina originalhandlingar.