Den 4 juni inleddes Vårdförbundets strejk för kortare arbetstid. Strejken omfattar universitetssjukhusen i fem regioner samt Södersjukhuset och Danderyds sjukhus i Stockholm.

– Vi är med befolkningen genom hela livet - från BB till livets slut. Vår strejk handlar om patienterna. Det handlar om att rädda svensk offentlig sjukvård och samtidigt få möjlighet att orka jobba ett helt yrkesliv, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Strejken rör medlemmar och oorganiserade i de fem regionerna Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten. Den omfattar arbetsplatser på Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus. Därutöver omfattas Danderyds sjukhus och Södersjukhuset på Sobonas avtalsområde.

Bakgrunden till konflikten mellan Vårdförbundet och SKR/Sobona är att förhandlingarna om en ny huvudöverenskommelse strandat. Vårdförbundets viktigaste krav är en långsiktig lösning med kortare arbetstid, eftersom många av medlemmarna blir sjukrivna eller går ned i deltid för att orka. I ett första steg vill Vårdförbundet se 75 minuters förkortad arbetstid per vecka, en kvart om dagen, eller runt 8 dagar på ett år. Detta finns i kollektivavtal Vårdförbundet tecknat i privat sektor och hos fackförbundet Kommunal.

– Vi har inte alls velat hamna här, utan har hoppats i snart ett halvår att Sveriges kommuner och regioner skulle möta oss i våra krav. Men inte ens en kvart om dagen vill SKR minska vår arbetstid med. De ser hellre att vi strejkar. Jag är besviken på det, men vi står fast. Vi behöver kortare arbetstid och vi har allmänhetens stöd i det, säger Sineva Ribeiro.

7 av 10 i den svenska allmänheten stöder en förkortad arbetstid för Vårdförbundets yrkesgrupper, visar en färsk Novus-undersökning. Det finns också ett brett stöd för Vårdförbundets konfliktåtgärder.

Under förra veckan avslutades lokala förhandlingar om strejkvarslets innehåll och omfattning. Vårdförbundet tog då ansvar och kom överens med regionerna.

-Vårdförbundets medlemmar har legitimationsyrken. Det innebär att vi alltid tar ansvar för patienten vi har framför oss. Däremot är vi inte ansvariga för de brister som är väl kända i sjukvården, inte heller för att bemanna sjukvården för att möta allmänhetens behov av vård. Det är sjukhusledningen och politikerna som har det ansvaret, säger Sineva Ribeiro.

Här hittar du kontaktuppgifter till lokala talespersoner

Fakta om Vårdförbundets avtalsrörelse och konflikt

 • I december 2023 sades huvudavtalet HÖK22 upp.  Avtalsförhandlingar inleddes i januari. Vårdförbundets viktigaste krav är rädda vården genom en stegvis arbetstidsförkortning, en god löneutveckling och hållbara scheman. Bakgrunden är att många medlemmar jobbar deltid för att de inte orkar, och att unga upplever arbetsbelastningen som värst. Fyra av tio unga inte tror att det är sannolikt att de kommer stanna i vården.
 • Förhandlingarna var låsta i slutet av mars, och den 26 mars begärde Vårdförbundet att förhandlingsmedlare skulle utses.
 • Medling pågick mellan den 1 och 11 april. Medlarna lade fram en hemställan som Vårdförbundets förbundsstyrelse tackade nej till den 11 april.
 • Den 11 april varslade Vårdförbundet om övertids-, mertids och nyanställningsblockad för runt 63000 medlemmar i samtliga regioner samt Capio Sankt Görans sjukhus, AISAB, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.
 • Den 19 april utsåg Medlingsinstitutet medlare för Sobonas avtalsområde.
 • Den 24 april lade SKR och Sobona ett bud som Vårdförbundet avvisade, samma dag lade Vårdförbundet ett motbudsom SKR och Sobona avvisade.
 • Den 25 april trädde blockaden i kraft.
 • Den 6 maj varslade Vårdförbundet om övertids-, mertids och nyanställningsblockad för runt 5000 medlemmar i 29 kommuner. Blockaden trädde ikraft den 20 maj.
 • Den 21 maj varslade Vårdförbundet om strejk för runt 2000 medlemmar i fem regioner och på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Den 4 juni träder strejken i kraft.
 • Den 28 maj varslade Vårdförbundet om strejk för ytterligare runt 1900 medlemmar (se mer info ovan). Den 11 juni träder den strejken i kraft.
 • Fram till den 3 juni har Vårdförbundet fått in mer närmare 7500 rapporter om skyddsarbete och antalet tvister om skyddsarbete är uppe i nästan 1400. Tvisterna handlar om att arbetsgivarna inte använt skyddsarbete på rätt sätt och / eller inte förhandlat om skyddsarbetet.
 • Den 4 juni trädde Vårdförbundets strejk i kraft. Samma dag hävs nyanställningsblockaden i samtliga regioner samt på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.