Tips inför lönesamtalet

Det är under lönesamtalet du och din chef pratar om hur din insats bidragit till verksamhetens mål och hur det påverkar din löneutveckling. Samtalet blir bäst om du kommer väl förberedd.

Lönesamtalen brukar ske i samband med den årliga lönerevisionen på arbetsplatsen. Vid lönesamtalet ska du och din chef koppla det du gjort till den lön du får.

Tänk på att varje dag under året räknas men att lönesamtalet är ett utmärkt tillfälle att argumentera för din lön, löneutveckling och möjlighet till lönekarriär.

Tveka inte att argumentera för en högre lön om du menar att din lön eller löneutveckling inte matchar din erfarenhet, kompetens eller specialistkunskap!

Förberedelser inför lönesamtalet

 1. Gå igenom upplägget för lönesamtalet som finns på arbetsplatsen och förbered dig utifrån det.

 2. Gå igenom de lönekriterier ni kommit överens om. Hur har du bidragit under året och hur värderar du din insats? 

 3. Hur har du utvecklats under året? Har dina arbetsuppgifter förändrats, blivit fler eller svårare? Har du kompetensutvecklat dig? Hur har din specialistkunskap använts? Hur har du bidragit till verksamhetens utveckling och mål? Ge konkreta exempel.

 4. Hur har din lön utvecklats under de senaste åren – har du haft möjlighet att göra lönekarriär? Hur är löneläget hos konkurrerande arbetsgivare? Jämför i vårt lönestatistikverktyg (kräver inloggning)

 5. Vid senaste medarbetarsamtalet, vad sa du och din chef skulle påverka din löneutveckling? Var tydlig med hur du ser på din löneutveckling de kommande åren och vilka förväntningar du har.

 6. Sammanfatta och skriv ner dina argument i punktform. 

För dig som arbetar i region, kommun eller kommunalt bolag är erfarenhet och särskild yrkesskicklighet två nya delar som ska beaktas i lönesättningen.

Kontakta din förtroendevalda för stöd i hur du kan argumentera i lönesamtalet. Du kan också kontakta Vårdförbundet Direkt för personlig rådgivning.

Extra stöd inför lönesamtal för dig som är medlem!

Att tänka på under lönesamtalet

 1. Undvik missförstånd - tala klarspråk!
 2. Lyssna och var lyhörd för hur din chef reagerar.
 3. Anteckna och kom överens om hur ni dokumenterar samtalet.
 4. Argumentera för högre lön genom att utgå från hur just din erfarenhet, kunskap och kompetens bidragit till verksamhetens behov och utveckling. Ta stöd i statistik kring lönenivåer och löneutveckling, både i din egen sektor och i konkurrerande sektorer.
 5. Ställ frågor. På så sätt får du veta hur chefen tänker och hur du lättare kan få fram dina argument. Tycker chefen att din lönenivå och löneutveckling speglar svårighetsgraden på dina arbetsuppgifter och prestationer? Vad ska du förändra eller göra för att du ska få den lön du tycker att du är värd? Var tydlig med om du är beredd att ta på dig svårare arbetsuppgifter och/eller mer ansvar.
 6. Om chefen är missnöjd med dina arbetsinsatser, vad behövs från din sida och vad ska din chef göra?

Vill du ha råd och stöd inför lönesamtalet kan du vända dig till din fackligt förtroendevalda. Hen kan coacha dig med utgångspunkt från era lönekriterier, men kan också svara på frågor om ditt löneutfall och hur löneprocessen går till. Vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt är också duktiga på att coacha och peppa inför lönesamtalet - du når dem på 0771-420 420.