Det är viktigt att Vårdförbundet är synligt på arbetsplatsen för både medlemmar och potentiella medlemmar. Här får du tips på hur du kan sprida information och kontaktuppgifter och synliggöra dig själv som förtroendevald bland dina kollegor. Medlemmar behöver möjlighet att göra sin röst hörd såväl på arbetsplatsen som inom Vårdförbundet och du är kanalen för dem.

Styla din arbetsplats

Det ska finnas ett ställe på arbetsplatsen där man kan hitta tydlig information om vem som är förtroendevald, kontaktuppgifter till Vårdförbundet och vad som är på gång. Kanske har ni en anslagstavla, ett intranät eller någon annan plats där ni anslår gemensam information.
Här hittar du affischer, tips och idéer: Rekrytera medlemmar

Samlas som medlemmar

Prata om hur ni har det på er arbetsplats. Finns det frågor ni vill driva? Diskutera, prioritera och gör en plan. Hör av er till andra i Vårdförbundet om ni vill ha support i ert påverkansarbete, eller behöver material. Medlemsmöten är ett utmärkt forum där ni kan diskutera viktiga frågor och hålla varandra informerade om vad som händer.

Synliggör dig i din roll som förtroendevald

Som förtroendevald finns många chanser att synliggöra Vårdförbundet. Om du inte redan har en, be din lokala avdelning om hjälp med att beställa en skylt som tydligt visar att du är förtroendevald. Du kan också beställa en själv i medlemsbutiken.

Du är en viktig informationskanal

Som förtroendevald får du ofta viktig information både från din arbetsgivare och från Vårdförbundet. Sprid den informationen till medlemmar på arbetsplatsen och ta vara på möjligheten att påverka din arbetsplats. Vill arbetsgivaren ha synpunkter på förslag till förändringar? Ta vara på tillfället, samla medlemmar och tyck till.

Stötta kollegorna att göra sin röst hörd

Berätta för dina kollegor hur man som medlem kan påverka arbetsplatsen och Vårdförbundet. Vi är en demokratisk organisation, och vi vill tydligt bjuda in till mötesplatser och diskussioner.

Filmtips!

I detta filmklipp får vi träffa Sarianna Cortes som är förtroendevald på Karolinska Solna. Hon berättar om hur det är viktigt att Vårdförbundet är synligt på arbetsplatsen och hur hon brukar göra.