Kompetensbeskrivningar beskriver vilket kunnande en viss yrkesgrupp har. Beskrivningen finns för att stärka och tydliggöra yrkesrollen och yrkets specifika kunskaper. Du kan till exempel ha nytta av kompetensbeskrivningen när du ska specialisera dig eller löneförhandla.

De kompetensbeskrivningar som finns idag innehåller rekommendationer om yrkeskunnande, utbildning, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Yrkesorganisationerna för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker arbetar för att ta fram kompetensbeskrivningar.

För röntgensjuksköterskor

Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf)

För sjuksköterskor

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats.

För barnmorskor

Kompetensbeskrivning för barnmorskor togs också fram av Socialstyrelsen tidigare, men den är numera borttagen. I dagsläget diskuterar Barnmorskeförbundet om en ny kompetensbeskrivning ska tas fram.

För biomedicinska analytiker

IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap har arbetat fram en kompetensbeskrivning som tydliggör yrkesgruppens kompetens och krav på yrkeskunnande.