Den 19 december 2023 sa Vårdförbundet upp det centrala kollektivavtalet HÖK22 för att få chans att förhandla fram nya och bättre villkor för dig som medlem.

Under våren pågick sedan förhandlingar med arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona. Tyvärr ledde inte förhandlingarna till en överenskommelse då arbetsgivaren inte gick oss till mötes i några av våra krav. Det handlar bland annat om något så självklart som hållbara heltider för att orka ett helt yrkesliv. 

Vi kände oss alltså tvungna att använda de verktyg vi har tillgång till och den 11 maj varslade vi 63 000 av medlemmar inom SKR och Sobonas avtalsområde om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad. Blockaden trädde i kraft den 25 april kl. 16.00.

För att ytterligare öka trycket på arbetsgivarna att komma med ett bud vi kan acceptera varslade vi den 6 maj ytterligare 5 000 av våra medlemmar i 29 kommuner. Det varslet gäller också övertids-, mertids- och nyanställningsblockad och träder i kraft den 20 maj kl. 16.00.

Stor synlighet i traditionella och sociala medier

Både avtalsrörelsen och den pågående konflikten har fått stor spridning och synlighet både i traditionella medier som tidningar och tv och i sociala medier.

– Vi har slagit rekord i synlighet i medierna där vårt budskap om våra krav har nått ut till medlemmar, politiker och allmänheten. Vi har medlemmarnas och allmänhetens stöd. Det ser vi i den stora mängden peppande kommentarer och delningar i sociala medier, i insändare från allmänheten som stödjer oss och att många medlemmar deltar i aktiviteter, säger Sineva Ribeiro Vårdförbundets ordförande.

Medlemsaktiviteter som gör skillnad

Ett exempel är manifestationen som avdelning Stockholm arrangerade på kvällen den 14 maj på Sergels torg. Hundratals personer slöt upp med samlad kraft för att visa stöd för våra krav.

– Det blev en otroligt lyckad manifestation för vårdens framtid med många tal, musik och peppande slagord av medlemmar som uppmanade politikerna att ta sitt ansvar och gå Vårdförbundet till mötes. Tillsammans visade vi vår gemensamma vilja att se en verklig förändring, berättar Emma Jonsson, ordförande i Vårdförbundet avdelning Stockholm.

Lokala manifestationer har också arrangerats på olika platser i landet, bland annat i Västerbotten, Uppsala och Örebro. Den 18 maj hålls också en manifestation i Blekinge. Medlemmarnas aktivism syns och hörs och är oerhört värdefull. Den visar att glöden finns och att vi menar allvar med att det är nu vården måste räddas.

Fakta om synlighet i medier och sociala medier

  • Vårdförbundets exponering i media har ökat markant, med 185 procent, under perioden 25 april-14 maj jämfört med perioden innan. Under avtalsrörelsen och konflikten har vi ökat från ca 900 till 2600 medieinslag.
  • På varseldagen den 25 april hade vi mer än 65 000 besök till webbplatsen mot en vanlig dag med ca 5000 besökare.
  • Vi har haft en större synlighet i sociala medier under konflikten med sammanlagt 3,13 miljoner visningar, vilket är en ökning med 247 procent jämfört med tidigare period.
  • Vi har gjort avtryck på TikTok där vi når de unga. En film med Sineva Ribeiro i Huddinge har fått över 46 000 spelningar, 1800 likes och 49 kommentarer.
  • Engagemanget visar sig också genom att dubbelt så många läser nyhetsbreven som skickas till medlemmar och förtroendevalda.