Vårdförbundet påverkar internationellt i frågor som rör solidaritet och hälsa, professionsfrågor och villkorfrågor för våra kollegor i andra länder.

Vårt internationella arbete

"Hälsan har inga gränser"

Vårdförbundet om situationen i Gaza

Vårdförbundets internationella program

Vårdförbundets Internationella program antogs av styrelsen mars  2023. Programmet beskriver vårt internationella arbete som är grundat i stadga och gemensamma värderingar.

Ett av våra pågående projekt

Flyktingmottagande och mänskliga rättigheter

Vårdförbundet deltar, med andra organisationer, i ett projekt för att stärka fackliga organisationer att nå ut med information till flyktingar i området kring Medelhavet.