Internationella samarbeten för dig som pluggar till biomedicinsk analytiker

Du som pluggar till biomedicinsk analytiker kan delta vid internationella möten på nordisk, europeisk och världsomspännande nivå.

Studentforum

Under många av de internationella mötena för biomedicinska analytiker arrangeras särskilda studentforum. Där träffas studenterna för att diskutera utbildningsfrågor och dela funderingar kring den kommande professionen.

Vårdförbundet Student deltar vid dessa studentforum med en student och en representant från Vårdförbundet. Vårdförbundet står för resa, boende och konferenskostnader. Du som är medlem i Vårdförbundet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL, är välkommen att söka. Platserna utannonseras löpande här på studentsidorna på vår webbplats.

Aktuella kongresser 2016/2017

Nordisk Medisinsk Laborantgruppen - NML

Vårdförbundet och IBL bildar tillsammans med de övriga nordiska länderna nätverket Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe (NML). Vartannat år arrangeras en större vetenskaplig kongress där yrkes- och villkorsfrågor diskuteras, liksom utbildning och gemensamma projekt.

Nästa NML-kongress blir i Helsingfors den 5-7 oktober 2017.

European Association for Professions in Biomedical Science- EPBS

Den europeiska organisationen för biomedicinska analytiker heter European Association for Professions in Biomedical Science (EPBS). EPBS arbetar med frågor som rör etik, utbildning, kompetens, forskning och arbetsmarknad för biomedicinska analytiker. EPBS arrangerar årligen ett delegatmöte där studenter har möjlighet att ställa upp och tävla i Martin Nicholson Awards med egen poster.

Nästa EPBS-möte blir i Aten, oktober 2016.

International Federation of Biomedical Laboratory Science -IFBLS

Den globala organisationen för biomedicinska analytiker heter International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). Vartannat år arrangeras en världskongress och i samband med den ett studentforum med postertävling.

Nästa IFBLS världskongress bli i Kobe den 31 augusti – 4 september 2016.

Vårdförbundet och IBL

Det är tack vare samarbetet mellan Vårdförbundet och biomedicinska analytikernas yrkesorganisation, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL), som det är möjligt att delta vid de nationella mötena.