Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling.

Du väljs av medlemmarna

Val av förtroendevald sker vid ett medlemsmöte. Arbetsplatser utan förtroendevalda riskerar att missa viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen. Så finns ingen förtroendevald hos er bör ni välja en.

Så går det till att välja en förtroendevald på arbetsplatsen

Driv frågor tillsammans med medlemmarna

Engagera medlemmar på din arbetsplats! Ett bra forum för att skapa engagemang och prata om angelägna frågor är medlemsmöten. Bestäm tillsammans med medlemmarna vilka frågor som är viktiga att utveckla eller förändra på er arbetsplats. Lyft frågorna med din chef. Att arbeta tillsammans är en styrka.

Ordna ett medlemsmöte

Dialog med chefen

Du har en dialog med chefen i arbetsplatsnära frågor som till exempel arbetsmiljö, lön och rekrytering. Samverkan är ett forum där du kan lyfta fram förslag på förbättringar, påtala problem och diskutera lösningar. Men det finns också fler sätt att påverka på arbetsplatsen.

Läs mer om samverkan

Så kan du påverka på arbetsplatsen

Stöd i fackliga frågor

Ge medlemmar stöd i fackliga frågor som till exempel anställningsvillkor och arbetsmiljöfrågor. Du kommer förstås inte själv att kunna svara på alla frågor. Till din hjälp har du många kunniga förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Din lokala avdelning kan ge dig råd, stöd och rätt guidning. Avdelningen är också ansvarig för din utbildning.

Läs mer om utbildning för förtroendevalda

Gör Vårdförbundet synligt på din arbetsplats

Genom att möta nya och befintliga medlemmar, ge råd och svara på frågor samt guida medlemmar till rätt information gör du Vårdförbundet synligt på din arbetsplats. Ett sätt att synliggöra Vårdförbundet är att bjuda in de kollegor som ännu inte är medlemmar till ett möte. Uppmuntra också medlemmar att bjuda in fler. Det gör stor skillnad om vi alla berättar om fördelarna med att vara medlem.

Så kan du komma igång med att rekrytera medlemmar

Du är skyddsombud

Som förtroendevald på en arbetsplats är du också skyddsombud. Det innebär att du företräder dina kolleger i arbetsmiljöfrågor och ser till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Läs mer om rollen som skyddsombud

Rättigheter för dig som förtroendevald

Som förtroendevald har du en stark ställning på din arbetsplats. I förtroendemannalagen hittar du grundläggande rättigheter som är viktiga att känna till.

Dina rättigheter som förtroendevald

Olika uppdrag för förtroendevalda

I Vårdförbundet är vi över 5000 förtroendevalda. Vi har olika roller och olika uppdrag.  Här kan du läsa om de sex vanligaste:

På arbetsplatsen

Du som är förtroendevald på arbetsplats har fått förtroende av medlemmarna på din arbetsplats. Du har stora möjligheter att utifrån ditt eget engagemang och tillsammans med medlemmarna prägla rollen under den tid du har uppdraget.

Uppdragsbeskrivning förtroendevald på arbetsplats (pdf).

På facklig tid

Du som är förtroendevald med facklig tid har ett förtroende från de medlemmar som valt dig och från avdelningsstyrelsen som fördelat resursen facklig tid till dig. Du är en av avdelningsstyrelsens viktigaste resurser för att kunna ge medlem individuellt stöd och rådgivning utifrån profession, anställning, lön, vårdmiljö, utveckling och karriär.

Rollbeskrivning för förtroendevald med facklig tid (pdf) 

I avdelningsstyrelsen

Att bli vald av medlemmarna till avdelningsstyrelse är ett särskilt förtroendeuppdrag. Styrelseuppdraget innebär ett stort fokus på att leda och organisera, prioritera, kommunicera, mobilisera och påverka.

Som avdelningsstyrelseledamot är närhet och dialog med medlemmar, förtroendevalda på arbetsplatsen och andra förtroendevalda en stor del av uppdraget.

Rollbeskrivning för ledamot i avdelningsstyrelsen 

De vanligaste frågorna från förtroendevald

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren från förtroendevald