Trots att den medicinska och tekniska utvecklingen inom vården har revolutionerat röntgenverksamheterna finns idag ingen specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Det vill vi ändra på!

Som röntgensjuksköterska ska du ha tydliga karriärvägar i ditt yrke. Legitimationen är grunden för din yrkeskarriär om du vill arbeta kliniskt inom alla röntgenverksamheter och specialistutbildning är en naturlig följd av din karriärutveckling. Med en specialistutbildning har du en kvalitetssäkrad utbildning som är gångbar i hela landet.

Reglerade specialistutbildningar behövs i vården

Trenden visar att utvecklingen inom vården ställer allt högre krav på utbildning och att din kompetens behöver utvecklas under hela yrkeslivet. Vi behöver specialistkompetens för att kunna utveckla nya diagnostiska och behandlingsmetoder inom medicinsk bild- och funktionsdiagnostik.

Röntgensjuksköterskeprofessionen har en central funktion i vårdkedjan. Utan rätt och tidig diagnos blir behandling och vårdande av patienten inte bara felaktigt, utan skadlig och även i vissa fall livshotande. För att regionerna ska kunna hålla vårdgarantin, så måste diagnosväntetiden vara kort. Specialistutbildning för röntgensjuksköterskor gynnar patienter, remittenter, radiologer, övriga medarbetare och samhället i allmänhet. Det kan även bidra till en jämlik, personcentrerad och nära vård i hela Sverige.

I framtiden kommer samtliga legitimationsyrken behöva specialister som har genomgått reglerad utbildning. Detta med tanke på befolkningens rätt till kunskap om vem de möter samt för att garantera patientens säkerhet.

Vårt förslag

Vårdförbundet har arbetat fram förslaget i nära samarbete med yrkesföreningen Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR. Här är en kort sammanfattning av hur Vårdförbundet och SFR vill att specialistutbildningarna för röntgensjuksköterskor ska regleras:

  • Införande av en reglerad specialistutbildning på avancerad nivå
  • Att huvudområdet är radiografi med en öppen inriktning
  • En skyddad specialistbeteckning
  • Att du som student vet vilken status utbildningen har
  • Att akademisk specialisttjänstgöring ska införas i verksamheten

Relaterade dokument

Läs mer om vårt förslag om specialistutbildning för röntgensjuksköterskor i foldern: