Specialistutbildning för röntgensjuksköterskor

Trots att den tekniska utvecklingen inom vården har revolutionerat röntgenverksamheterna finns idag ingen specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Det vill vi ändra på!

Som röntgensjuksköterska ska du ha tydliga karriärvägar i ditt yrke. Redan idag har röntgensjuksköterskor en stor specialistkunskap och utför många avancerade arbetsuppgifter. Med en specialistutbildning har du en kvalitetssäkrad utbildning som är gångbar i hela landet.

Reglerade specialistutbildningar behövs i vården

Trenden visar att utvecklingen inom vården ställer allt högre krav på utbildning och att din kompetens behöver utvecklas under hela yrkeslivet. För att vi ska kunna utveckla nya metoder inom till exempel MR, ultraljudsområdet och stråldosoptimering är det viktigt med fördjupade kunskaper. En kunskapsbaserad vård kräver därför att du som röntgensjuksköterska kan specialistutbilda dig.

Vårt förslag

Vårdförbundet har arbetat fram förslaget i nära samarbete med yrkesföreningen Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR. Här är en kort sammanfattning av hur Vårdförbundet och SFR vill att specialistutbildningarna för röntgensjuksköterskor ska regleras:

  • Införande av en reglerad specialistutbildning på avancerad nivå
  • Att huvudområdet är radiografi med en öppen inriktning
  • En skyddad specialistbeteckning
  • Att du som student vet vilken status utbildningen har
  • Att akademisk specialisttjänstgöring ska införas i verksamheten

Relaterade dokument

Läs mer om vårt förslag om specialistutbildning för röntgensjuksköterskor i foldern: