Här finns AST

Vårdförbundet jobbar för att alla arbetsgivare i vården ska erbjuda Akademisk specialisttjänstgöring, AST för dem som studerar till specialister. På vår AST-karta kan du se vilka arbetsgivare som redan har infört AST eller som är på gång att införa AST.

Titta på vår AST-karta

Kartan uppdateras allteftersom och visar hur långt vi har kommit med AST runt om i landet just nu.

Vad betyder färgerna på kartan?

Beroende på hur långt arbetet har kommit får landstinget, regionen, kommunen eller den privata arbetsgivaren en färg på kartan.

 • Mörkgrön: Arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal med Vårdförbundet om AST.
 •  Ljusgrön: AST med överenskommelse att teckna kollektivavtal.
 • Gul: Arbetsgivaren har infört AST-liknande utbildningsanställningar, men utan kollektivavtal med Vårdförbundet.
 • Orange: Samtal pågår med arbetsgivaren om AST.
 • Röd: Arbetsgivaren visar i nuläget inget intresse för AST.

AST med kollektivavtal (mörkgrön)

Landsting/regioner:

 • Landstinget i Blekinge
 • Landstinget i Kalmar
 • Västerbottens läns landsting
 • Region Örebro län
 • Region Kronoberg
 • Landstinget Västernorrland
 • Landstinget Dalarna
 • Region Skåne

Kommuner:

 • Heby kommun
 • Karlskrona kommun
 • Bodens kommun
 • Finspångs kommun
 • Laholms kommun
 • Varbergs kommun
 • Karlshamns kommun
 • Skinnskattebergs kommun
 • Söderköpings kommun
 • Ljungby kommun
 • Borlänge kommun
 • Trollhättans kommun
 • Sundsvalls kommun

Privata arbetsgivare:

 • Vardaga

Utbildningsanställningar som liknar AST, men utan kollektivavtal (gul)

Landsting/regioner:

 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Jönköpings län
 • Region Västra Götaland
 • Landstinget i Värmland
 • Region Östergötland
 • Stockholms läns landsting
 • Region Halland
 • Region Norrbotten

Kommuner:

 • Stockholms Stad
 • Ronneby kommun
 • Umeå kommun
 • Vetlanda kommun
 • Mönsterås kommun
 • Oskarshamns kommun

Många samtal om AST i hela landet

Det finns ett stort intresse från många arbetsgivare just nu om att införa AST. Det pågår många samtal både med landsting/regioner, kommuner och privata arbetsgivare. Alla pågående samtal syns i nuläget inte på vår AST-karta. Men i takt med att samtalen resulterar i att arbetsgivare inför AST uppdateras det i kartan. Det är många, både förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet, som jobbar för att AST ska införas i hela landet. Många arbetsgivare delar vår bild att det behövs bra villkor för att fler ska få möjlighet att specialisera sig och är intresserade av att hitta en långsiktig och hållbar lösning där fler får möjligt att specialistutbilda sig.

Du kan också påverka

Berätta gärna för din arbetsgivare att AST är en bra modell för specialistutbildning. Tillsammans med din chef och dina kollegor kan ni beskriva hur behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ser ut hos er. Med utgångspunkt i behoven kan ni sedan lyfta frågan med arbetsgivaren. Är du själv intresserad av att studera till specialist enligt AST? Berätta det för din chef, till exempel vid utvecklingssamtalet. Tänk också på att du kan lyfta möjligheten att få specialistutbilda dig enligt AST när du söker nytt jobb. Tillsammans kan vi påverka.

Har du frågor om AST-kartan?

Om du har frågor eller kommentarer om AST-kartan får du gärna höra av dig till Alma Kastlander.