Nyheter från Vårdförbundet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Vi välkomnar ett partsgemensamt arbete mot ohälsa

  Akademikerförbundet SSR föreslår ett gemensamt arbete mot ohälsa.

 • Låt rätt lösning bli vardag istället!

  Nu drar vi igång en kampanj som riktar strålkastarna på viktiga villkor som måste till för att du som medlem ska må bra, värderas rätt, utvecklas och orka ett helt yrkesliv.

 • Nya föreskrifter om social arbetsmiljö

  Här har vi samlat bra länkar till information om systematiskt arbetsmiljöarbete och om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö.

 • Bättre arbetsmiljö med personcentrerad vård

  En svensk studie visar att personcentrerad vård ger bättre arbetstillfredsställelse, bättre psykosocial arbetsmiljö och mindre samvetsstress för sjuksköterskor och undersköterskor.

 • Dags för lönesamtal

  Under februari och mars är det många som har sina årliga lönesamtal. Genom att förbereda dig noga utifrån våra tips – och även ta hjälp av våra duktiga förtroendevalda – har du goda förutsättningar att lyckas bra i samtalet med din chef.

 • Nytt avtal med SKL – vad innebär det?

  Det nya avtalet med SKL innebär i korthet att vi tillsammans ska arbeta fram former för en central reglering av nattarbetstid, hitta upplägg för karriärutveckling samt se över den lokala lönebildningen.

 • Kent Fridell siar om reglerad specialistutbildning

  Hur lång tid tar det innan det finns en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor? Och hur viktigt är Vårdförbundet i arbetet med att få till detta? Vi har ställt frågan till en programdirektör Kent Fridell vid Röntgensjuksköterskeutbildningen Karolinska institutet.