Nyheter från Vårdförbundet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Are you a nurse or a midwife and have just come to Sweden?

  Do you live in the Stockholm area? Do you want to meet colleagues working here? We are a group of nurses and midwives who would really like to meet you.

 • Konkreta förslag för bättre arbetsmiljö

  Vårdförbundet har tillsammans med parterna på SKL-området arbetat fram ett antal konkreta åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting. Nu lämnar vi dessutom förslag till regeringen på hur de kan vara med och förstärka våra insatser.

 • Vårdförbundet välkomnar regeringsuppdrag för bättre kompetensförsörjning

  Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet att ta fram förslag på samverkan mellan utbildningsväsendet och vården. För att på så sätt förbättra kompetensförsörjningen. Vårdförbundet ser förslaget som en seger.

 • Kollektivavtal är viktigt för dig som medlem

  Det är en tuff situation i vården året om för många av våra medlemmar och särskilt ansträngt är det under sommaren. Vårdförbundet har många konstruktiva förslag på lösningar och vi förhandlar ständigt för bättre villkor.

 • Personcentrerad vård, kompetenskris och digitalisering fokus i Almedalen

  Vårdförbundet var delaktiga i sammanlagt 48 arrangemang under Almedalen. Vi ser att det äntligen pratas om personcentrerad vård, jämlik hälsa och eHälsa i flera olika sammanhang. Vårdförbundet har pratat mycket om lösningar på kompetenskrisen i vården som är en reell verklighet för medlemmarna.

 • Vilken var Almedalens stora vårdsnackis?

  Torsdagen den 7 juli samlades politiker och personer från organisationer som är aktiva i hälso- och sjukvård för en gemensam debatt om vilka vårdfrågor som varit hetast under Almedalen i år.

 • Vårdförbundet och Sensus pratar mänsklig hållbarhet i Almedalen

  I samarbete med studieförbundet Sensus bjöd vi in till samtal i Almedalen om hur våra handlingar kan förändra världen och hur man går från att se människor som objekt till att se dem som subjekt. Vårdförbundet förde fram vikten av det personcentrerade förhållningssättet för att få bättre vård.

 • Vårdproffs går samman för jämlik hälsa i Almedalen

  I Almedalen samlades sju organisationer som tillsammans representerar 700 000 anställda i vården för en diskussion om förslag till en mer jämlik hälsa i vården. Ökad kunskap, mer hälsopromotion och bättre samverkan var några av förslagen.

 • eHälsa hett under Almedalen

  Digitaliseringen i vården var ett av de hetaste ämnena under Almedalen. Det var flera seminarier som tog upp det och flera rapporter som släpptes. Bland annat "Den digitala patienten" och "E-hälsostudie i Ambulansvården".

 • Vilse i vården – vardag för de kroniskt sjuka

  Om vården blir personcentrerad och följer patientlagen kommer ingen patient att gå vilse i vårddjungeln, skriver Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, Handikappförbunden och Vårdförbundet i Dagens Medicin.