Här hittar du våra debattartiklar.
 • Använd 5.7 miljarder på bättre sätt

  Vi vet att det i vården sker både dödsfall och vårdskador helt i onödan varje år. Utöver lidandet för de drabbade patienterna innebär det också stora ekonomiska kostnader för vården och samhället. Under 2009 har patientsäkerheten fått ett ökat fokus men det krävs mer.

 • Kunskap ska styra vården

  Alla kommer vi någon gång i livet i kontakt med vården. Antingen är det vi själva som blir sjuka, eller någon i vår närhet. När vi får kontakt med vården förväntar oss att snabbt och effektivt tas om hand och hjälpas tillbaka till hälsa. Vi litar på att de olika yrkesgrupper, professioner, som arbetar inom vården har kunskap och resurser att ta hand om de krämpor och problem vi har drabbats av. Vården hamnar ofta högt upp på listan när medborgarna anger vilka politiska frågor som är viktiga. Men vem bestämmer egentligen i vården? Är det politiker? Är det verksamhetschefen på kliniken? Är det vårdens olika professioner? Eller har jag som patient möjlighet att vara med och bestämma?

 • Med individen i centrum

  Samhället ska erbjuda vård till alla på lika villkor, men utifrån vars och ens olika behov. Integritet och självbestämmande är viktigt för att upprätthålla hälsa, men det är också en viktig grund för ett demokratiskt samhälle. För att möta människors olikheter på bästa sätt – oavsett om behovet av vård är litet eller stort, enkelt eller komplext – behöver vården en mångfald.

 • Säker vård med biomedicinska analytiker

  Biomedicinska analytiker är för många en okänd yrkeskategori. Det många inte känner till är vilken avgörande roll för vårdens säkerhet och kvalitet som de spelar. De biomedicinska analytikerna är specialister på olika undersöknings- och analysmetoder. Enligt nya rön visar det sig att när biomedicinska analytiker övertar utskärning av material för diagnostik av olika cancersjukdomar från läkarna, så sker det med en högre noggrannhet och kvalitet – patienterna får en säkrare diagnos och fler överlever.

 • Bristen på specialistsjuksköterskor riskerar kvaliteten i sjukvården

  Idag, den 28 januari, äger Specialistsjuksköterskans dag rum i Stockholm. Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet kräver en ny handlingsplan för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor, i en debattartikel i Dagens Medicin.

 • Varför har män högre lön än kvinnor?

  "Gamla synsätt och förlegade värderingar gör att vi fortfarande har orättvisa löneskillnader mellan kvinnliga och manliga yrken, branscher och sektorer." Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund och fyra fackförbundsordföranden debatterar i Dagens Samhälle.

 • Bättre diagnos och behandling tack vare röntgensjuksköterskan

  Det behöver inte vara långt till röntgen – den kan till och med komma hem till dig. Tack vare röntgensjuksköterskor kan vården både bli av högre kvalitet och mer kostnadseffektiv.