Personal lämnar jobbet, eller blir sjuka av jobbet. Det är känt sedan länge, skriver debattörer från fem fackförbund som uppmanar SKR att åtgärda den bristande arbetsmiljön.

Vi fem fackförbund som står bakom samarbetet Facken i välfärden företräder cirka 1,2 miljoner anställda inom välfärdssektorn. Vi uppmanar nu de kommun- och regionpolitiker som väljs till ny politisk ledning för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på kongressen i dag, den 21 mars, att satsa på välfärdens kompetensförsörjning. Som folkvalda är de skyldiga att hålla de löften om vård, omsorg och skola som de har gett väljarna.

Våra medlemmar är kompetenta, kunniga och engagerade, och de tycker om sina jobb. De har meningsfulla arbetsuppgifter, men de behöver bättre förutsättningar för att kunna utföra sina arbeten.

Välfärdens problem är tyvärr väl kända: våra medlemmars vardag på jobbet präglas av kronisk underbemanning, löner som inte matchar kompetens och ansvar, samt små möjligheter till kompetensutveckling. Enligt SKR:s egen analys behöver välfärdssektorn anställa en halv miljon människor de närmaste tio åren. För att kommuner och regioner ska lyckas med det måste de allvarliga systemfelen med bland annat bristande arbetsmiljö åtgärdas.

Sveriges 290 kommuner och 21 regioner har ansvar för vård, skola, socialtjänst och omsorg vilket gör SKR:s medlemmar till välfärdens största arbetsgivare. I den rollen har SKR ansvar för att bidra med lösningar på kompetensförsörjningsproblemet. Det duger inte att säga att det är för få som vill jobba inom välfärden och vidta desperata åtgärder som sänkning av kompetens och kvalitet. Eller att tro att digitalisering, automatisering och artificiell intelligens (AI) är lösningen på bemanningsproblemen.

Personal lämnar jobbet, eller blir sjuka av jobbet. Det är sedan länge känt – och ohållbart.

Nu måste SKR och dess medlemmar satsa på personalen inom välfärden. Vill vi ha en välfärd av hög kvalitet, där tillräckligt många vill arbeta och utvecklas hela livet, så måste den få tillräckliga resurser. Det behövs fler vägar in i välfärdsyrkena och bättre villkor för att fler ska välja att stanna och utvecklas. För att åstadkomma det behövs öppna utbildningsvägar. Vi behöver få in befintlig kompetens som nu står utanför och välfärdsjobben måste bli än mer attraktiva – utan att kompetenskraven för den skull sänks.

De nytillträdda i SKR:s politiska ledning har nu chansen att vända skutan. Som arbetsgivare har de makten att erbjuda attraktiva villkor i kollektivavtal, väl fungerande organisationer, liksom arbetsplatser där personalen trivs och ges inflytande över sin arbetssituation och en god arbetsmiljö. Men det handlar också om rejäla och långsiktiga satsningar på välfärden där trepartsöverenskommelser med regeringen är en viktig del.

Låt oss arbeta tillsammans – regering, SKR och fackförbund – för att göra det välfärdslyft som krävs.

För samarbetet Facken i välfärden:

Heike Erkers
Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Johanna Jaara Åstrand
Förbundsordförande, Sveriges Lärare

Åsa Fahlén
Förbundsordförande, Sveriges Lärare

Malin Ragnegård
Förbundsordförande, Kommunal

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande, Vårdförbundet

Veronica Magnusson
Förbundsordförande, Vision

 

Läs hela artikeln på Dagens Samhälle.