Ständig övertid och en ohållbar arbetsbelastning har skapat en situation där vårdpersonal flyr och patienter inte får vård i tid. Vi bjuder därför in Ulf Kristersson (M) på verksamhetsbesök – kom och avgör själv om det pågår en vårdkris eller inte.

Efter 64 dagars arbetsmarknadskonflikt mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona har parterna nu enats om ett nytt avtal. Konflikten har gett resultat efter att läget varit låst under en längre tid, då arbetsgivarna inte velat diskutera förkortad arbetstid. Tillsammans har vi lyckats förflytta motparten i arbetstidsfrågan och nått en överenskommelse.

Avtalet innehåller Vårdförbundets viktigaste krav på en god löneutveckling och sänkt veckoarbetstid. Vi har på central nivå fått igenom en historisk förflyttning i frågan om arbetstidsförkortning. Det är vi stolta över, men vi är inte nöjda förrän alla våra medlemmar har hållbara heltider. Det avtal vi nu träffat är bara ett första steg. 

Bara i år har varslen inom sjukvården duggat tätt. Sahlgrenska sjukhuset har larmat att de måste skära ner omkring 2 000 tjänster och flera regioner har lagt varsel på hundratals tjänster. Detta beror inte på att människor inte längre behöver vård. Det handlar om att man inte vill satsa pengar på svensk sjukvård. För att ha en sjukvård värdig ett välfärdsland där utvilad personal kan göra sitt bästa för patienterna, krävs rejäla satsningar och en realistisk syn på verkligheten.

Bjuder in statsministern

Ulf Kristersson, vilken verklighet befinner du dig i? Inte i samma verklighet som barnmorskorna, biomedicinska analytikerna, sjuksköterskorna, eller röntgensjuksköterskorna verkar det som.

Du påstår att sjukvården är ansträngd, men någon vårdkris är det inte tal om. Det är en helt annan bild än vad våra medlemmar har, de kolleger som faktiskt arbetar i vården. Därför vill vi bjuda in dig till ett verksamhetsbesök – gå ett dygn i våra skor, och därefter kan du bedöma om krisen är på riktigt eller inte.

Vi orkar inte längre arbeta under dessa förhållanden med ständig övertid och med kolleger som flyr yrket för att stressen är för stor. Om inte alla dessa varsel, återkommande nedskärningar av sjukvården och strejken för Vårdförbundets fyra yrken är en vårdkris för dig – så är den definitivt det för oss och för svenska folket.

Medborgarna betalar priset

Det är medborgarna i vårt land som får betala priset med långa väntetider på akuten och uppskjutna operationer. Strejken har varit vårt verktyg för att bromsa utvecklingen och få bättre arbetsförhållanden. 

Människorna som arbetar inom våra yrkesgrupper har gått från att vara friska till att vara bland de mest sjukskrivna. Mellan år 2010 och 2023 skedde en femdubbling av stressrelaterad sjukfrånvaro i Sverige. Välfärdssektorn, där våra livsviktiga professioner ingår, är överrepresenterad i statistiken, och fyra av fem drabbade är kvinnor.

Kommuner och regioner skulle i stället kunna spara miljarder genom att minska sjukfrånvaron, enligt en färsk rapport. Görs ingenting nu dräneras sjukvården på vår kompetens. 13 000 legitimerade personer inom våra yrken har redan lämnat sjukvården för att arbeta med annat. 

Så Ulf Kristersson, välkommen till vår verklighet. Kom och gå ett dygn i våra skor. Som statsminister är det ytterst ditt ansvar att göra något åt krisen. Vi är många som dagligen kämpar för att hålla näsan ovanför vattenytan, för att kunna ge svenska folket en bättre vård.


Förbundsordförande Sineva Ribeiro

 

Läs artikeln i Expressen.