Vi måste tala klarspråk om vad ett Natomedlemskap kräver av sjukvården. I Sverige vilar ansvaret på kommuner och regioner, men de klarar knappt uppdraget under fredstid. För att kunna hantera massolycksfall, ett av ¬Natos baskrav, krävs mer statlig styrning och utbildning inom katastrofmedicin, skriver Malin Ragnegård, Kommunal, Sofia Rydgren Stahle, Läkarförbundet och Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.