Här hittar du våra debattartiklar.
 • Unga i vården känner oro för framtiden 

  Som nyutexaminerad sjuksköterska står jag nu inför steget ut i arbetslivet med en känsla av enorm styrka, men också med en stor oro och osäkerhet för framtiden.

 • Jo, Kristersson – visst pågår det en vårdkris

  Ständig övertid och en ohållbar arbetsbelastning har skapat en situation där vårdpersonal flyr och patienter inte får vård i tid. Vi bjuder därför in Ulf Kristersson (M) på verksamhetsbesök – kom och avgör själv om det pågår en vårdkris eller inte.

 • Facken är under hot – tänk på hur du röstar

  Rättigheter som vi i dag tar för givna står på spel.

 • Vi säger nej till medling

  Vår blockad har pågått i mer än tre veckor och igår varslade vi om strejk i fem regioner. Vi vill inget hellre än att konflikten ska lösas men arbetsgivaren SKR gör det omöjligt just nu. Istället sänder de dubbla budskap. Utåt kräver de medling och säger att de vill förhandla. I slutna rum är det blankt nej till våra fullt rimliga krav. Att gå in i medling nu skulle i praktiken innebära att våra medlemmar riskerar försämrade villkor. Det kan vi aldrig gå med på, därför säger vi nej.

 • ”40 timmars arbetsvecka är en norm satt för kontor”

  Det vi kräver är en långsiktig lösning för att våra medlemmar ska orka jobba heltid och orka ett helt arbetsliv, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • Vi tänker inte längre betala med vår hälsa

  Vi har gått ut i konflikt. Nu kommer 63 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i landets samtliga regioner – inte jobba övertid eller mertid.

 • Välfärdens personal är inte gränspoliser

  Vi kräver att regeringen prioriterar en välfärd i kris och backar från införandet av angiveri­lagar. Ge i stället polisen och Migrations­verket tillräckliga resurser för att arbeta mot skugg­samhället.

 • Vi måste räkna hudfärg för att stoppa rasismen

  Statistik kan inte ensamt radera ut ojämlikhet, men är ett viktigt verktyg. Precis som könsuppdelad statistik är avgörande för jämställdheten, är data om etnicitet/hudfärg nödvändig för att kunna följa den strukturella rasismen, skriver Anna Troberg, Malin Ragnegård och Sineva Ribeiro.

 • Jobba deltid i vården – den dolda kvinnofällan

  En sjuksköterska kan gå miste om sju miljoner kronor under ett yrkesliv

 • Kvinnor jobbar gratis 48 minuter om dagen

  Utvecklingen mot jämställda löner står helt still. I år arbetar kvinnor gratis 48 minuter om dagen. Sett i landet är löneskillnaderna mellan könen minst i Kalmar och störst i Östergötland, skriver företrädare för rörelsen Lön hela dagen.

 • Bra, Kristersson – men när kommer pengarna?

  Facken: Ditt besked om att inte svika välfärden förpliktigar

 • När och hur ska du rädda sjukvården, Kristersson?

  Den senaste tiden har stora nedskärningar rullats ut inom sjukvården, och flera regioner har varslat hundratals tjänster om uppsägning. Allmänheten oroar sig nu för vårdens kvalitet och tror att anställda kommer att skrämmas bort från sjukvården, visar en ny undersökning från Novus. Nu vill vi ha tydligare besked från Ulf Kristersson om hur och när regeringen tänker rädda sjukvården, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

 • Välfärdens kris är en beredskapskris

  Välfärdsfacken: Hur ska vi kunna leverera i ett krigsläge?

 • Om vi ska rusta för krig måste vi först rusta för fred

  Ska vi klara att hålla sjukvården igång behöver vi ha luft i systemet. Ulf Kristersson, Acko Ankarberg Johansson och övriga i regeringen – det är dags att satsa på sjukvården och se till att vi har en god sjukvård i fredstid så vi räcker till i krig. Det gör vi inte idag, skriver sjuksköterskan Linus Törneberg i en debattartikel.

 • Ny våg av nedskärningar hotar välfärden

  Regeringen signalerar med ett sänkt utgiftstak 2026 att den vill tvinga fram ännu större utgiftsminskningar, skriver fem förbundsordförande som varnar för konsekvenserna.

 • Angiverilagen förstärker redan svåra problem

  Över blivande socialsekreterare, lärare, sjuksköterskor med flera hänger ett moln: angiverilagen som är på väg. I mötet med klienter, elever och vårdtagare krävs krävs trygghet, tillgänglighet och tillit – som angiverilagen kommer att skada, skriver fyra företrädare för studenter i fackliga organisationer.

 • Svenska modellen en superkraft för klimatet

  TCO och förbunden: Det här krävs för att lyckas med gröna omställningen.

 • ”Anmälningsplikt hör inte hemma i vården”

  Förslaget om anmälningsplikt innebär att vi kommer vara stressade över att kunna bli straffade för något som inte har med god vård att göra, skriver tre fackförbundsordförande i Dagens Medicin.

 • ”Gå inte vidare med lag om angiveri”

  Vi kräver att regeringen lyssnar på välfärdsanställda och omedelbart drar tillbaka förslaget om angiverilag, skriver företrädare för de fem fackförbund som står bakom samarbetet Facken i välfärden.

 • Ingen vill jobba som angivare av flyktingar

  Tidöavtalets förslag om anmälningsplikt kommer att avskräcka både dagens och framtidens arbetskraft från att arbeta inom välfärden – vilket i sin tur leder till en sämre välfärd. Vi vill fokusera på våra kärnuppdrag, inte på att rapportera människor till Migrationsverket och polisen, skriver företrädare för de fem fackförbund som står bakom samarbetet Facken i välfärden.

 • Begagnade mensskydd används i fattiga länder

  Varje dag har omkring 300 miljoner flickor och kvinnor i världen mens. Trots det är mens omgärdat av skam, tabun och stigman. Den svenska regeringen bör prioritera menshälsa som en del av jämställdhetsfokuset i det globala utvecklingssamarbetet, skriver några av Sveriges ledande organisationer och enskilda forskare inom mensfrågor.

 • ”Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas”

  Lyssna till den samlade vårdyrkeskårens uppmaning att dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet och respektera vårdens yrkesetik, skriver representanter för 40 organisationer.

 • ”Kommuner och regioner behöver arbeta med friskfaktorer”

  Ett metodiskt arbete med friskfaktorer är nödvändigt för att möta effekterna av bemanningskrisen och det tuffa ekonomiska läget, skriver arbetsgivare och fack i välfärden.

 • Det råder ingen brist på utbildade barnmorskor

  I dag är det internationella barnmorskedagen – en dag att fira och hylla alla barnmorskor som dygnet runt utför ett livsviktigt arbete. Det är också en dag för att påminna om att det en gång för alla är dags att lösa de problem som finns inom kvinnohälsan och säkra den hälso- och sjukvård som alla har rätt att förvänta sig, skriver Sineva Ribeiro och Åsa Mörner från Vårdförbundet.

 • "Avancerade specialistsjuksköterskor är inga läkare"

  Genom att se patientens hela situation kan en avancerad specialistsjuksköterska bidra till bättre vårdkvalitet, kontinuitet och en tryggare vård, skriver Oili Dahl och Sineva Ribeiro.

 • ”Säkerställ att fler utbildar sig till biomedicinsk analytiker”

  Om det är problem med att bemanna laboratorierna med rätt kompetens i ett normalläge, hur skulle då vården fungera i en krigssituation, undrar debattörer från Vårdförbundet och IBL i Dagens medicin den 14 april.

 • ”Det duger inte att säga att få vill jobba i välfärden”

  Personal lämnar jobbet, eller blir sjuka av jobbet. Det är känt sedan länge, skriver debattörer från fem fackförbund som uppmanar SKR att åtgärda den bristande arbetsmiljön.

 • ”Krigsberedskapen inom vården måste höjas – och snabbt”

  Vi måste tala klarspråk om vad ett Natomedlemskap kräver av sjukvården. I Sverige vilar ansvaret på kommuner och regioner, men de klarar knappt uppdraget under fredstid. För att kunna hantera massolycksfall, ett av ¬Natos baskrav, krävs mer statlig styrning och utbildning inom katastrofmedicin, skriver Malin Ragnegård, Kommunal, Sofia Rydgren Stahle, Läkarförbundet och Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

 • ”Vårdens tapp av röntgensjuksköterskor måste hejdas”

  Nära 90 procent av röntgensjuksköterskorna i vår undersökning larmar om hög arbetsbelastning, skriver Madelene Meramveliotaki och Camilla Gustafsson från Vårdförbundet.

 • DN Debatt. ”Hoten och våldet mot personal inom vården ökar”

  Debattartikel införd i DN Debatt den 21 december 2022.

 • Vårda vården så att vi kan vårda er, ministern

  13 fack inom vården: I dag lämnar vi över vårt upprop med nära 50 000 underskrifter till sjukvårdsministern.

 • Arbetsmiljörätten är ojämställd

  Den långvariga obalansen mellan krav och resurser i välfärden ger en klart ökad risk att drabbas av kortare och längre tids sjukfrånvaro. Det drabbar särskilt kvinnor, skriver Facken i välfärden.

 • ”Ta bort fribeloppet permanent för vårdstudenter”

  Studenter ska inte stoppas från att arbeta extra av ett tak för hur mycket de får tjäna för att inte bli återbetalningsskyldiga till CSN, anser Marlene Juhl och Sineva Ribeiro.

 • Visa oss er plan för klimatet, regeringen

  Ny allians av svenska organisationer: Här är våra krav

 • Vilken välfärd vill regeringen inte längre ha?

  Om välfärden ska kunna uppfylla politikernas löften till befolkningen krävs betydligt mer pengar i statsbudgeten nästa år, enligt företrädare för samarbetet Facken i välfärden i Dagens samhälle 28 november.

 • En sjuksköterska och en äldre kvinna på äldreboende

  Satsningen på sjukvården måste också innefatta kompetensförsörjning

  Tidöavtalet innehåller flera reformer på hälso- och sjukvårdens område, vilket är nödvändigt.Vården befinner sig i en bemanningskris. Nu behöver regeringen satsa på kompetensförsörjningen så att fler kollegor med rätt kompetens kommer in i arbetet – och fler väljer att stanna kvar, skriver Sineva Ribeiro för Vårdförbundet i Arbetsvärlden 1 november 2022.

 • Tidöavtalet struntar helt i välfärdskrisen

  Vi kan inte dra någon annan slutsats än att de partier som ingår i regeringsunderlaget inte har tillräckliga lösningar på de stora utmaningar som välfärden står inför, skriver de sex förbundsordförandena för Facken i välfärden.

 • Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet

  Att anmäla papperslösa patienter strider mot vår professionsetik

  Förslaget om ”anmälningsplikt” skulle påverka våra möjligheter att skapa förtroendefulla vårdmöten och ge god och säker vård, skriver Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet i debattartikel på Dagens Medicin.

 • ”Barn ska inte berätta för mamma att hon har cancer”

  Tidöavtalet innehåller en rad olika reformer inom hälso- och sjukvård, bland annat frågan om tolktjänster. Ökad kontroll och kvalitets­bedömningen av tolkar är ett bra förslag. Men att begränsa möjligheten för patienter att förstå och göra sig förstådd inom vården hotar patientsäkerheten och är ett brott mot mänskliga rättigheter, skriver tio fackförbund inom vården.

 • Försök inte inskränka aborträtten, politiker

  Vårdförbundet: Motståndet kommer att vara massivt.

 • Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar

  Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och många får inte hjälp av vården. Därför behövs tydliga riktlinjer, skriver representanter för patientföreningar, professionsföreningar och fackförbund.

 • ”Bristen på legitimerad personal löses inte genom genvägar”

  Att arbetsgivarna snabbutbildar icke legitimerade yrkesgrupper kommer bara att förvärra bristen på röntgensjuksköterskor, tror Madelene Meramveliotaki och Irene Strandqvist.

 • Varför pratar ni inte om vården i valrörelsen?

  En ny Novus-undersökning visar att hälso- och sjukvården och äldreomsorgen är de valfrågor som kommit mest i skymundan i den politiska debatten, efter miljö- och klimatfrågan.

 • Replik: Skattenyttan i vården borde vara en valfråga

  Leif Östling och Jörgen Nordenström slår huvudet på spiken med sin svidande kritik av vårdens bristande effektivitet när det gäller skattenytta, skriver Vårdförbundets Sineva Ribeiro och Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale.

 • Se till att medarbetarna får tid för återhämtning

  Prioritera hälsosam arbetstidsförläggning så att medarbetarna får den vila som krävs. Det är ett av nio förslag från Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro inför valet i höst.

 • Inför krav på kontinuerlig fortbildning i vården

  Fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården kan inte som i dag vara upp till varje verksamhetschef att prioritera, skriver fem ordförande för organisationer för vårdpersonal.

 • Bristerna i välfärdssektorn har blivit en kronisk sjukdom

  Sex fackliga förbundsordförande: Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon människor de närmaste tio åren. För att få fler att söka sig dit och färre att lämna måste bristerna i arbetsmiljön åtgärdas och karriärvägar erbjudas. Våra organisationer bildar nu ”Facken i välfärden” och kräver gemensamt att de allvarliga systemfelen elimineras.

 • ”Dags även för Sverige att tillåta hemaborter”

  RFSU och företrädare inom kvinnosjukvården: Många kvinnor skulle föredra att kunna göra hela aborten i hemmet, och i åtskilliga länder är detta möjligt. Sverige har däremot kvar ett föråldrat sjukhusobligatorium, trots att det finns en bred riksdagsmajoritet för att ändra lagen. I dag saknas medicinska skäl till att inte låta den gravida själv bestämma.

 • När hjältarna går hem ekar vården tom 

  Det har sagts om och om igen under coronapandemin att anställda inom vården är superhjältar. I en ny undersökning säger drygt hälften av Vårdförbundets medlemmar att de överväger att byta jobb på grund av stressen inom vården. Många är oroliga för sin hälsa och väljer att gå ner i frivillig deltid för att orka, trots att deras tjänster är heltidstjänster. Nu måste ansvariga politiker säkerställa rätt förutsättningar för livsviktiga yrken, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. 

 • ”Utöka förskrivningsrätten för sjuksköterskor och barnmorskor”

  För att bättre ta tillvara sjuksköterskors och barnmorskors kompetens behöver deras förskrivningsrätt omfatta fler områden och läkemedel, anser Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, och Anders Blanck, Lif.

 • En kriskommission krävs för sjukvården

  Läkarförbundet och Vårdförbundet: Hundratusentals svenskar väntar på operation, arbetsmiljön inom vården brister på många håll och patientsäkerheten hotas. Men det är inte bara pandemin som pressar sjukvården, problemet är större än så. Nu kräver vi att regeringen tillsätter en kriskommission.

 • ”Pandemin har gjort en tung arbetssituation tyngre”

  Var fjärde röntgensjuksköterska har för hög arbetsbelastning. Regionerna måste agera, skriver debattörer från Vårdförbundet på Internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor den 8 november.

 • Låt inte ett politiskt spel hota tryggheten på arbetsmarknaden

  Vi vet hur avgörande förändringarna i las är för trygghet och omställning. Därför bör varken Vänsterpartiet som nu, eller andra politiska aktörer, ställa sig i vägen för att lagen ändras, skriver företrädare för Vårdförbundet, Vision, Kommunal och Akademikerförbundet SSR.

 • ”Aborträttigheter går aldrig att ta för givna”

  Vi vill se ett aktivt agerande av svenska regeringen för att påverka länder att stå upp för aborträtten, skriver RFSU och Vårdförbundet på internationella aborträttsdagen.

 • Tyvärr, kvinnor – i dag slutar ni få pension

  Vi kräver ett rättvisare pensionssystem, skriver bland andra förbundsordförande Sineva Ribeiro i debattartikeln.

 • Pengarna finns - förbättra sjukförsäkringen nu!

  Medlemmarna i Vårdförbundet och Kommunal har stått i coronapandemins frontlinje. Många har betalat ett högt pris. Det är hög tid för ett socialförsäkringssystem som våra medlemmar kan lita på, skriver Kommunals ordförande Tobias Baudin och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • Pensionssystemet måste sluta straffa utslitna löntagare

  Vad har en plåtslagare och en biomedicinsk analytiker gemensamt? Bland annat behovet av ett pensionssystem som går att lita på, oavsett vilka överraskningar livet bjuder på. Därför måste politiken enas om ett mer rättvist pensionssystem, skriver Johan Lindholm och Sineva Ribeiro. Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

 • Stärk chefernas förutsättningar att leda äldreomsorgen

  Chefer i äldreomsorgen har en nyckelroll för kvaliteten, såväl innan som under pandemin. Men chefernas förutsättningar och kunskaper är även avgörande för den utvecklingsfas som äldreomsorgen står inför, både gällande nära vård, digitalisering och nya arbetssätt. Utvecklingen behöver gå hand i hand med utbildnings- och arbetsmiljösatsningar. Det skriver Sveriges kommuner och regioner, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet och Vision.

 • ”Dålig arbetsmiljö får var fjärde vårdstudent att vilja sluta”

  Oro för att bli sjuk, trötta handledare och bristande praktisk förberedelse på grund av distansstudier genomsyrar svaren i årets VFU-enkät, skriver Vårdförbundet.

 • ”Nu börjar den intensivaste perioden för förlossningsvården”

  Den vanligaste födelsemånaden är numera juli – något som ställer krav på en tillräcklig bemanning med rätt kompetens, skriver debattörer från Vårdförbundet på internationella barnmorskedagen.

 • Dålig personalpolitik löser inte vårdens kompetensbrist

  Hur har pengar avsedda att användas för att ge stöd och kompensation till dem som bekämpat pandemin i stället hamnat på kistbotten, frågar Vårdförbundet.

 • ”Biomedicinska analytiker arbetar under hård press”

  Hela 84 procent av biomedicinska analytiker upplever fysiska eller psykiska besvär på grund av den höga arbetsbelastningen under pandemin.

 • Vårdpersonal dör i onödan – av cancer

  Debattörerna: Så kan vi rädda livet på tusentals anställda

 • Svenska folket lever allt mer ohälsosamt

  54 organisationer: Vi kräver en nationell handlingsplan från regeringen.

 • Efter 16.12 får ni ingen lön, kvinnor

  Kvinnors löner är 9,9 procent lägre än mäns. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17:00.

 • Så kan politiken bidra till bättre arbetsmiljö

  Stressrelaterad psykisk ohälsa är en onödig sjukdom som går att förebygga. Arbetsmiljöstrategin är välkommen men det behövs mer, skriver Hjärnfonden tillsammans med sju fackförbund.

 • Arbetsskadeförsäkringen måste kompensera för covid-19

  Vi fackförbund, som genom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) företräder nära en halv miljon medlemmar i kommun- och regionsektorn, kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst på grund av covid-19, skriver ordförandena för OFR, Akademikerförbundet SSR, Lärarnas riksförbund, Vision, Ledarna, Teaterförbundet för scen och film, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Lärarförbundet.

 • Flytta inte barnmorskor till covidvården

  Sverige har en nationell lagstiftning om jämlik hälso- och sjukvård i hela landet. Trots det flyttas nu barnmorskor från redan sårbara och underbemannade enheter till att arbeta inom covidvården. Ska ungdomar och kvinnor behöva transportera sig till annan region för att få vård, frågar Vårdförbundets Åsa Mörner, Marie-Charlotte Nilsson och Sineva Ribeiro.

 • Ställ upp för oss – och stanna hemma!

  Hälso- och sjukvårdspersonalen: Vi finns där för er men behöver hjälp

 • ”Utnyttja aldrig studenterna som extrapersonal”

  Studenterna är oväntat nöjda med sin praktik under våren. Men nära hälften av dem anser sig ha utnyttjats som extrapersonal, skriver debattörer från Vårdförbundet.