Här hittar du våra debattartiklar.
 • ”Våga värdera vår kunskap”

  Kvinnors kunskap och arbete värderas lägre än mäns. Akademiskt utbildade kvinnodominerade grupper är bland de största förlorarna. Det förändras inte av sänkta skatter eller av prat om jämställdhet som aldrig handlar konkret om lön.

 • Uppmuntra entreprenörsskap inom vården

  Fler och fler får ta del av valfriheten och fler utvecklar sitt entreprenörskap inom vård och omsorg. Det är mycket glädjande. Samtidigt är det viktigt att entreprenörskapet öppnas för alla så att ingen grupp, exempelvis sjuksköterskorna, hamnar utanför.

 • Avskaffa akuten?

  Mindre lidande. Färre vårddagar. Och stora besparingar. På Skånes Universitetssjukhus tar specialistutbildade ambulanssjuksköterskor patienterna direkt till rätt avdelning utan att passera akuten.

 • Tio punkter för en säker hemsjukvård

  All hemsjukvård ska bedrivas utifrån ett hälsoperspektiv och de insatser som görs ska skapa sammanhang med respekt för personens integritet och autonomi – varje person ska ha rätt att själv välja och fatta beslut om sin egen vård.

 • Bättre utbildningsvillkor

  Sjuksköterskorna bör ha samma utbildningsvillkor som läkarna. En stor anledning till att det finns allt färre specialistutbildade sjuksköterskor är att villkoren för vidareutbildning är dåliga och att det saknas löneutveckling. Politiker och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att svensk vård håller hög klass.

 • Vårdprevention i fokus

  I och med att vi idag den 12 maj firar den internationella sjuksköterskedagen vill vi uppmärksamma de möjligheter som finns genom att på ett bättre sätt ta till vara den kunskap som sjuksköterskan har, skriver Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i en debattartikel.

 • Att börja i rätt ände

  Vården behöver specialistutbildade sjuksköterskor. Men utbildning kostar och vem ska betala? Sjuksköterskor vill vara med och utveckla vården – men det krävs bättre villkor för att göra det möjligt.

 • Vårdval på vårt vis

  Att kunna välja vård är bra, men för verklig valfrihet behövs ett reellt utbud att välja mellan – en mångfald. Ett rättvist vårdval erbjuder individen att välja vårdgivare inom alla primärvårdens områden: medicin, omvårdnad, rehabilitering och förebyggande arbete. Ett rättvist vårdval gör det också möjligt för alla – oavsett behov, ålder, kön eller bostadsort att välja vård av hög kvalitet och med hög säkerhet. Alla ska ha tillgång till en vård som ser varje individ utifrån begreppen hälsa och helhet och allas lika värde.

 • Fel uppdrag för vårdutredare

  Att regeringens utredare som ska se över lagen om vård av papperslösa även ska se till att lagen inte ger konsekvenser på invandringen, är en olycklig sammanblandning av politiska viljor, skriver Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund och tre andra vårdföreträdare i en debattartikel i SvD 29 april.

 • Använd 5.7 miljarder på bättre sätt

  Vi vet att det i vården sker både dödsfall och vårdskador helt i onödan varje år. Utöver lidandet för de drabbade patienterna innebär det också stora ekonomiska kostnader för vården och samhället. Under 2009 har patientsäkerheten fått ett ökat fokus men det krävs mer.