Facken: Ditt besked om att inte svika välfärden förpliktigar

Förra helgen satt statsminister Ulf Kristersson i TV4 och lovade att sätta stopp för uppsägningar i vården. Statsministern sa att ”regeringen kommer inte att svika den svenska välfärden” följt av ”regeringen och samarbetspartierna kommer lägga fram den budget som också kommer se till att vi inte säger upp människor i den svenska sjukvården. Regeringen är helt beredd på att anslå ytterligare resurser”. Ett budskap som gav oss hopp och som förpliktigar.

Sverige står inför en välfärdskris och specifikt en vårdkris. Vi står inför de största nedskärningarna sedan 90-talet. En varselvåg ligger nu över den svenska hälso- och sjukvården.

Mycket av detta beror på att inflationen gjort pensionskostnaderna oväntat dyra. Regioner och kommuner får enligt lag inte gå med underskott och tvingas därför säga upp personal, trots skriande behov.

Välfärden har det redan svårt med kompetensförsörjningen. Sveriges kommuner och regioner har misslyckats med uppdraget att behålla och rekrytera tillräcklig personal med rätt kompetens.

Staten och SKR bollar hela tiden ansvaret mellan varandra och ingen verkar vilja ta sitt ansvar. Det är ett stort problem sedan innan, men som nu under ekonomisk kris blir förödande.

Bara på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg ska 1,7 miljarder nu sparas in vilket motsvarar 2 000 anställda. I Region Sörmland har 700 anställda varslats och anställningsstopp är infört. Region Värmland har varslat 750 personer. I Östergötland varnades i förra veckan för en ny varselvåg.

Risken som vi ser är att medarbetare inom hela välfärdssektorn, från vården till skolan, kommer att sägas upp för att om några år behöva återanställas, men då har majoriteten redan sökt sig till andra branscher.

Vi är oroliga för att varselvågen snart förvandlas till massuppsägningar. SKR räknar med ett underskott för regionerna på 24 miljarder kronor bara i år.

Staten får till skillnad från välfärdens arbetsgivare gå med underskott och kan låna pengar billigare än någon annan. Därför är det viktigt att statsministerns löfte också har täckning i kommande budget; att regeringen tillfälligt täcker upp för att inte välfärden ska behöva massvarsla.

Krisen gäller inte bara vården, även om det är där den har blivit mest akut. Vi ser nu tydligt att kommunernas verksamheter börjar skära ner och personal sägs upp inom skolan, omsorgen och socialtjänsten.

Det införs anställningsstopp i nästan hela välfärdssektorn.

Vi ser en risk för en skola som inte kan hjälpa varje barn och en socialtjänst som inte har tillräckliga resurser för det förebyggande arbetet.

Den 15 april har regeringen en chans att redan i år uppfylla statsministerns löfte. Då kommer regeringens vårbudget som måste lindra den kris vi nu ser.

År av för små ekonomiska satsningar har lett till kronisk underbemanning, utmanande arbetsmiljö, löner som inte matchar kompetens och ansvar, liksom små förutsättningar till kompetensutveckling för de anställda. Välfärden måste ges långsiktiga förutsättningar.

I både regioner och kommuner har det blivit tydligt att de inte klarar finansieringen av den grundläggande verksamheten själva.

Tusentals av våra medlemmar är oroliga för att bli varslade och uppsagda i landets kommuner och regioner när nedskärningar sker nästan överallt. De är också oroliga för vad som händer med de elever, patienter, klienter och brukare som de inte alltid kommer att kunna hjälpa.

Vi blev mycket hoppfulla över statsministerns ord i TV4, och nu undrar vi: när kommer de nya miljarderna till välfärden, Ulf Kristersson?

Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR
Veronica Magnusson, ordförande, Vision
Malin Ragnegård, ordförande, Kommunal
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Läs debattartikeln i Aftonbladet.