Här hittar du våra debattartiklar.
 • Bra, Kristersson – men när kommer pengarna?

  Facken: Ditt besked om att inte svika välfärden förpliktigar

 • När och hur ska du rädda sjukvården, Kristersson?

  Den senaste tiden har stora nedskärningar rullats ut inom sjukvården, och flera regioner har varslat hundratals tjänster om uppsägning. Allmänheten oroar sig nu för vårdens kvalitet och tror att anställda kommer att skrämmas bort från sjukvården, visar en ny undersökning från Novus. Nu vill vi ha tydligare besked från Ulf Kristersson om hur och när regeringen tänker rädda sjukvården, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

 • Välfärdens kris är en beredskapskris

  Välfärdsfacken: Hur ska vi kunna leverera i ett krigsläge?

 • Om vi ska rusta för krig måste vi först rusta för fred

  Ska vi klara att hålla sjukvården igång behöver vi ha luft i systemet. Ulf Kristersson, Acko Ankarberg Johansson och övriga i regeringen – det är dags att satsa på sjukvården och se till att vi har en god sjukvård i fredstid så vi räcker till i krig. Det gör vi inte idag, skriver sjuksköterskan Linus Törneberg i en debattartikel.

 • Ny våg av nedskärningar hotar välfärden

  Regeringen signalerar med ett sänkt utgiftstak 2026 att den vill tvinga fram ännu större utgiftsminskningar, skriver fem förbundsordförande som varnar för konsekvenserna.

 • Angiverilagen förstärker redan svåra problem

  Över blivande socialsekreterare, lärare, sjuksköterskor med flera hänger ett moln: angiverilagen som är på väg. I mötet med klienter, elever och vårdtagare krävs krävs trygghet, tillgänglighet och tillit – som angiverilagen kommer att skada, skriver fyra företrädare för studenter i fackliga organisationer.

 • Svenska modellen en superkraft för klimatet

  TCO och förbunden: Det här krävs för att lyckas med gröna omställningen.

 • ”Anmälningsplikt hör inte hemma i vården”

  Förslaget om anmälningsplikt innebär att vi kommer vara stressade över att kunna bli straffade för något som inte har med god vård att göra, skriver tre fackförbundsordförande i Dagens Medicin.

 • ”Gå inte vidare med lag om angiveri”

  Vi kräver att regeringen lyssnar på välfärdsanställda och omedelbart drar tillbaka förslaget om angiverilag, skriver företrädare för de fem fackförbund som står bakom samarbetet Facken i välfärden.

 • Ingen vill jobba som angivare av flyktingar

  Tidöavtalets förslag om anmälningsplikt kommer att avskräcka både dagens och framtidens arbetskraft från att arbeta inom välfärden – vilket i sin tur leder till en sämre välfärd. Vi vill fokusera på våra kärnuppdrag, inte på att rapportera människor till Migrationsverket och polisen, skriver företrädare för de fem fackförbund som står bakom samarbetet Facken i välfärden.