Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Lösningen på vårdköer stavas lön

  Vårdförbundet uppskattar att antalet sjuksköterskor behöver öka med 45 000 till år 2030 för att klara välfärden. För att det ska ske borde staten stötta hälso- och sjukvårdens arbetsgivare med en särskild lönesatsning på specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

 • ”Låt varje chef leda max 25 medarbetare”

  Färre medarbetare per chef, och rättighet för chefen att sätta differentierade löner – det hör till Vårdförbundets förslag inför valet, efter en enkät till dess medlemmar i ledande position.

 • Hur frisk du kan bli beror på var du bor

  Bristen på personal allt allvarligare – nu kräver vi långsiktighet.

 • Sjukvårdens personal måste få sin semester

  I flera års tid har Vårdförbundets medlemmar fått bära vården under sommaren på bekostnad av sin egen rätt till återhämtning och sammanhållen semester. Det är i längden ohållbart av arbetsgivarna att luta sig mot medarbetarnas lojalitet med patienterna och sina kollegor för att vården ska fungera under sommaren. Det skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundet i debattartikel i Svd

 • Anpassa kollektivavtalen efter verksamheten, SKL

  Vi oroas av att vår största motpart, Sveriges Kommuner och Landsting, inte tycks inse behovet av kollektivavtal anpassade för de olika verksamheter vi företräder. Det behövs motparter som ser oss som företrädare för livsviktiga professioner och som ger våra medlemmar förutsättningar att fullt ut utöva sina professioner, skriver företrädare för flera fackförbund.

 • Dags att ge kvinnor lön för hela arbetsdagen

  Mängden av sexuella övergrepp och trakasserier i arbetslivet som #metoo-rörelsen synliggjort avslöjar en ojämställd fördelning av makt och inflytande. Ojämställdheten leder också till att kvinnors löner i genomsnitt är 12 procent lägre än mäns. På Internationella kvinnodagen och med ett halvår kvar till valet kräver vi i 16:02-rörelsen kraftfulla åtgärder för att motverka de strukturer som möjliggör övergrepp och upprätthåller löneskillnader.

 • Vård och omsorg i egna kläder ökar risken för smitta

  I dag saknas lagstiftning som reglerar arbetsgivarens ansvar för att minska risken för smittspridning genom att tillhandahålla och bekosta arbetskläder för personal inom vård och omsorg. Det är djupt allvarligt och innebär stora risker för såväl anställda som för vård- och omsorgstagare.

 • Höjd pensionsålder ökar orättvisan

  Pensionsgruppens förslag om förändringar i pensionssystemet är säkert relevant utifrån att vi lever längre. Däremot ger det inte svar på frågor kopplat till verkligheten för stora grupper inom välfärdssektorn. Det är orimligt att höja pensionsåldern utan att först ha kommit till rätta med de omfattande bristerna i villkor och arbetsmiljö.

 • TCO: Försäkringskassans avslag är oacceptabla

  Sjukförsäkringen ger inte längre sjukskrivna den trygghet och möjlighet till rehabilitering och stöd för att kunna återgå i arbete som de borde få. Det drabbar våra medlemmar - lärare, sjuksköterskor och tjänstemän.

 • Brister i ny strålskyddslag slår mot röntgensjuksköterskor

  När EU:s nya strålskyddsdirektiv ska anpassas till svenska förhållanden beskrivs läkare och tandläkare som ”strålskyddsexperter” - medan röntgensjuksköterskan inte ens är omnämnd. Vi kräver nu att den nya svenska strålskyddslagen omfattar även legitimerade röntgensjuksköterskor, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundet och Kerstin Hillergård, Svensk Förening för röntgensjuksköterskor i Dagens Samhälle den 22 november.