Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • ”Ta ditt eget ansvar, Irene Svenonius!”

  Varför har Region Stockholm inte gjort mer för att attrahera de nyckelkompetenser som saknas i vården? Det undrar debattörer från Vårdförbundet i en replik.

 • Det finns ingen genväg om vårdkrisen ska lösas

  Omställningen kan inte ske så okänsligt som i Stockholm

 • Satsa på kliniska forskartjänster

  När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med satsningar på interprofessionell och klinisk forskning i den kommande forskningspropositionen, skriver representanter för Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Sveriges arbetsterapeuter.

 • Sätt välfärdens medarbetare i centrum på SKL-kongressen

  Sveriges kommuner och regioner verkar ha gett upp hoppet om att kunna konkurrera om rätt kompetens i framtiden. Det hela andas en uppgivenhet som inte är acceptabel när man är Sveriges största arbetsgivarorganisation, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tillsammans med förbundets 21 lokala avdelningsordförande i regionerna.

 • Ta frågan om våld och trakasserier på allvar, Eva Nordmark!

  I dag, på den internationella dagen för att stoppa mäns våld mot kvinnor, uppmanar fackliga företrädare för 900 000 medlemmar regeringen att ta på sig ledartröjan för att stoppa våld och kränkningar på arbetsplatser.

 • Administratörssjukan breder ut sig i vården

  Det är något som är fel i budgetstyrningen om antalet administratörer kan öka med 13 procent, medan sjuksköterskor och specialistläkare minskar, skriver Vårdförbundets Gunilla George och Sineva Ribeiro.

 • Bristen på röntgensjuksköterskor leder till farligt ensamarbete

  Att en ensam röntgensjuksköterska gör patientundersökningar med potentiellt farlig utrustning är inte säker arbetsmiljö, anser Vårdförbundet.

 • Sjuksköterskor har inte kompetens för graviditet och förlossning

  Vårdförbundets replik på ledaren Lyssna på forskningen, inte på barnmorskorna.

 • Regionernas dumsnåla lönepolitik orsakar vårdköer och ökade hyrkostnader

  Dagens Medicin uppmärksammar i en artikel den 9 oktober att hyrkostnaderna i vården fortsätter att öka och allra snabbast ökar kostnaderna för sjuksköterskor. I artikeln säger Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi och tidigare ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet, att lönerna skulle behöva höjas med flera procentenheter under flera års tid för att komma till rätta med bristen på sjuksköterskor. Vårdförbundet delar den uppfattningen och uppmanar regionerna att leva upp till vårt nya kollektivavtal - och börja nu.

 • Lyssna på barnmorskorna - det behövs mer resurser

  Vårdförbundet välkomnar SKL:s inbjudan att arbeta tillsammans för en bättre vård. Kärnfrågan är bristen på barnmorskor, eller snarare bristen på tillräckligt goda arbetsvillkor för barnmorskor. Hur ska vi tillsammans kunna göra yrket mer attraktivt? Vårdförbundets barnmorskor har ett recept, skriver företrädare för förbundet i en replik.