Det vi kräver är en långsiktig lösning för att våra medlemmar ska orka jobba heltid och orka ett helt arbetsliv, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) försöker sprida bilden av att Vårdförbundet kräver kortare arbetstid för hela välfärdssektorns 1,2 miljoner medarbetare. Det är missvisande och leder till att debatten om kortare arbetstid blir snedvriden och att katastrofscenarion målas upp.

Det vi kräver är en långsiktig lösning för att våra medlemmar ska orka jobba heltid ­och orka ett helt arbetsliv. Det kan rädda vården och spara pengar.

Frågan om förkortad arbetstid väcker känslor. Många menar att det skulle ge möjlighet att få återhämtning och mer ork. Andra varnar för ekonomisk kollaps. Problemet är att debatten felaktigt utgår från att förkortad arbetstid innebär att alla jobbar färre timmar. Vi driver tvärtom kravet om att arbetstiden måste anpassas. 40 timmars arbetsvecka är en norm satt för kontor – inte för arbete med patienter.

Ett viktigt krav i den pågående konflikten mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona är sänkt veckoarbetstid. SKR och Sobona hävdar att kostnaderna och behovet av fler medarbetare skulle skena vid en arbetstidsförkortning.

Problemet är att de utgår ifrån en generell sänkning för alla i hela välfärdssektorn och dess 1,2 miljoner medarbetare. Svenskt Näringsliv, som tar i och varnar för en ekonomisk kollaps, går ännu längre och räknar utifrån att en arbetstidsförkortning skulle omfatta alla på hela den svenska arbetsmarknaden.

Vad Vårdförbundet kräver i förhandlingarna är i själva verket något helt annat. Vi vill ha en arbetstidsförkortning för utvalda grupper, i ett första steg. Vi inser att verksamheterna behöver tid för omställning, men vi är också väldigt tydliga med att det måste ske.

Anledningen till att vi driver frågan om sänkt veckoarbetstid för våra medlemmar är att vi som arbetar i vården inte kan ta en kaffepaus när det behövs, stänga ner datorn och gå hem klockan 17. Vi vårdar era familjemedlemmar medan ni själva sover, firar jul och återhämtar er på helgerna. Vi jobbar nära patienterna dygnets alla timmar, årets alla dagar. Kontorsnormen är helt enkelt inte rimlig för det jobb våra medlemmar utför.

I dag är många i vården sjukskrivna eller arbetar deltid för att orka. Hela 30 procent av medlemmarna i Vårdförbundet arbetar deltid, många en omfattande deltid. Majoriteten anger att skälet är att de behöver mer tid för vila och återhämtning.

Arbete i kontaktintensiva yrken på obekväma tider, med hög arbetsbelastning, omfattande etisk stress, och dessutom osäkerhet om ifall man kommer att tvingas arbeta ännu ett övertidspass, sliter hårt på den egna hälsan. Våra medlemmar ligger i topp på listan över långtidssjukskrivna.

Rådande situation innebär en stor kostnad för både samhället och enskilda. Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor betalar med den egna hälsan, lägre livslön och pension. Detta eftersom heltidsmåtten utgår från en kontorsnorm, där det normala är att kunna äta lunch i lugn och ro, få semester utan ständiga propåer om extrapass, läsa läxor med barnen och kanske arbeta hemifrån några dagar i veckan.

Att ha hållbara heltider, där arbetet inte gör dig sjuk eller tvingar ner dig på deltid, är också en viktig jämställdhetsfråga. 90 procent av våra medlemmar är kvinnor och beräkningar visar att en sjuksköterska förlorar 7 miljoner kronor på deltidsarbetet under ett yrkesliv.

Den relativa frihetsgraden ökade för många på svensk arbetsmarknad under och efter pandemin och möjligheten till större flexibilitet uppskattas i dag av de flesta. Vårdförbundets yrkesgrupper slet som aldrig förr under pandemin, och ska nu arbeta i kapp det som inte hanns med då. För dem som måste vara fysiskt på arbetet – dessutom på tider när andra är lediga – blir det extra tydligt hur stora skillnaderna nu är.

Om hälso- och sjukvården ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare, som både kan behålla de erfarna och locka unga in i dessa livsviktiga yrken, måste det kunna vara skillnad i heltidsmåtten.

Arbetstiden är vårdens viktigaste resurs, enligt Ulf Olsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation. Vi trodde att det var medarbetarna. Om de inte orkar jobba så blir det inte mycket arbetstid i slutändan ändå.

Sineva Ribeiro
Ordförande, Vårdförbundet

Läs artikeln i Dagens Medicin