Vi kräver ett rättvisare pensionssystem, skriver bland andra förbundsordförande Sineva Ribeiro i debattartikeln.

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension i dag den 9 september, medan män fortsätter få pension hela året.

Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackliga organisationer, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året.

Kvinnors pensioner är alltså 31 procent lägre än mäns pensioner och Sverige har högst andel äldre kvinnor som lever i eller på gränsen till fattigdom i hela Norden.

Pensionssystemet ger inte längre den ekonomiska trygghet som medborgarna förväntar sig. Många kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv har ändå så låga pensioner att de knappt skiljer sig från någon som inte arbetat alls.

Kvinnor som haft låg lön blir ofta beroende av grundskyddet som innefattar garantipension och bostadstillägg. Om deras intjänade pensioner ökar så sänks i stället ofta grundskyddet, vilket innebär att mer arbete inte syns i pensionskuvertet.

 Låga pensioner skapar oro och begränsar många kvinnors ekonomiska självständighet, vilket innebär att kvinnor blir beroende av män som de har svårt att lämna även om de skulle vilja.

Kvinnors låga pensioner riskerar dessutom att urholka förtroendet för det svenska välfärdssystemet. Pensionssystemet har lägst förtroende av socialförsäkringssystemen bland svenskarna och mest kritiska är kvinnor.

Nära hälften av alla kvinnor tror inte de kommer få den levnadsstandard som de anser att de har rätt till när de går i pension.

 Grunden till de ojämställda pensionerna är att kvinnor, trots högre utbildning, fortfarande tjänar betydligt mindre än män.

Det beror till stor del på att kvinnodominerade yrken värderas lägre än andra och att kvinnor fortfarande tar större ansvar än män för det obetalda arbetet.

Bland nyblivna pensionärer är gapet 22 procent och det beräknas inte vara helt utplånat förrän dagens tonåringar går i pension år 2070.

För att öka takten måste lönerna i kvinnodominerade yrken höjas och förutsättningarna för att kombinera arbetsliv och familjeliv förbättras. Men det räcker inte.

För dagens pensionärer och alla de kvinnor som redan nu halkat efter i intjänad pension krävs ett rättvist pensionssystem.

Vi kräver därför att politiker från höger till vänster tar ett gemensamt ansvar för att höja kvinnors pensioner och att sluta pensionsgapet. Här är våra krav:

  •  Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
  • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löneutvecklingen i stället för prisutvecklingen.
  • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.

 

Pension hela året-uppropet:
Anders Johansson, förbundsordförande Forena
Birgitta Sevefjord, ordförande Tantpatrullen
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor
Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Christina Zeidlitz, president, Sverigeunionen av soroptimistklubbar
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges kvinnolobby
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor
Gunnel Hall, ordförande Kvinnor kan
Helena Hellström Gefwert, sammankallande i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté
Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna
Maria Johansson, ordförande FQ, Forum - kvinnor och funktionshinder
Maria Rashidi, ordförande Kvinnors rätt
Olga Persson, ordförande Unizon
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet
Sofia Jarl, förbundsordförande, Centerkvinnorna
Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet