Vi vet hur avgörande förändringarna i las är för trygghet och omställning. Därför bör varken Vänsterpartiet som nu, eller andra politiska aktörer, ställa sig i vägen för att lagen ändras, skriver företrädare för Vårdförbundet, Vision, Kommunal och Akademikerförbundet SSR.

Det är dags att öka tryggheten och stärka rätten till omställning och livslångt lärande på arbetsmarknaden. Som fackliga företrädare jobbar vi varje dag för bättre arbetsvillkor för medlemmarna i våra förbund. Vi behöver långsiktighet och tydliga spelregler – annars riskerar viktiga reformer att urholkas. 

 I en intervju i tidningen Arbetet (18/10) uttrycker Vänsterpartiets ordförande Nooshi Dadgostar en önskan om att frågan om reformeringen av lagen om anställningsskydd (las) ska tas om hand vid ett senare tillfälle. Det är bara att beklaga. Varken Vänsterpartiet som nu, eller andra politiska aktörer i framtiden, bör ställa sig i vägen för fackförbundens möjligheter att teckna kollektivavtal. 

Vad som står på spel är viktiga och stora reformer på arbetsmarknaden. Det handlar för det första om ett unikt system som möjliggör livslångt lärande mitt i arbetslivet, för det andra om att säkra partsgemensamma lösningar för omställning vid arbetslöshet, och för det tredje om förändringar i las som kan öka tryggheten för visstidsanställda medlemmar i våra förbund.

Det är naivt att tro att dessa områden inte hänger ihop. Som fackförbund med medlemmar i offentlig sektor begränsas vår möjlighet att förhandla med motparten Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om vi inte vet att lagstiftningsprocessen och budgetprocessen rullar på. 

Det finns ett grundmurat stöd i riksdagen och en bred facklig uppslutning för de föreslagna reformerna, men hela det arbetet förutsätter att samtliga bitar finns på plats. De planerade lagändringarna och partsgemensamma kollektivavtalslösningarna skulle kunna bli verklighet redan under nästa år. Det förutsätter emellertid att politikerna stödjer partsmodellen och genomför den tänkta lagstiftningsprocess som pågår kring trygghet och omställning.

Våra förhandlingar om en ny omställningsförsäkring skulle inte vara vatten värda om satsningarna i budgeten går förlorade eller lagstiftningen skjuts på framtiden. Medlemmarna i våra förbund förtjänar bättre och vi hoppas att fler ska förstå hur viktig en ny lagstiftning och en tryggad finansiering av reformerna är för att svensk arbetsmarknad ska fungera. Det här är ett viktigt och avgörande steg mot ökad jämställdhet när fler kvinnor i välfärden ges ökade möjligheter att studera vidare, får tryggare anställningar och bättre stöd för att ställa om vid arbetslöshet. 

Vi lovar att göra vårt yttersta – men vi behöver arbetsro och förutsägbarhet för att bedriva dessa viktiga förhandlingar. Tillsammans representerar vi över 900 000 fackligt anslutna – vi vet hur avgörande förändringarna för trygghet och omställning är. Vi vill ge viktiga yrkesgrupper nya möjligheter – och välfärdsnationen Sverige det kompetenslyft som behövs. 

För oss handlar inte det här om politiskt spel – det handlar om att förbättra medlemmarnas villkor och förutsättningar.

Annelie Söderberg
Förhandlingschef Vårdförbundet 

Eva-Lotta Nilsson
Förhandlingschef Vision 

Johan Ingelskog
Avtalssekreterare Kommunal 

Markus Furuberg
Förhandlingschef Akademikerförbundet SSR

 

Läs artikeln på Dagens Samhälle