Vi vill se ett aktivt agerande av svenska regeringen för att påverka länder att stå upp för aborträtten, skriver RFSU och Vårdförbundet på internationella aborträttsdagen.

I Texas har man nyligen infört en lag som i princip omöjliggör för gravida att göra abort. Andra delstater i USA väntas ta efter. Kampen om vem som ska bestämma över kvinnors kroppar och liv är med andra ord lika aktuell som den alltid har varit. I dag, den 28 september, infaller den internationella aborträttsdagen, International Safe Abortion Day. Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, och Vårdförbundet vill se ett aktivt agerande av svenska regeringen för att påverka länder att stå upp för aborträtten. 

Enligt världshälsoorganisationen WHO så står osäkra och farliga aborter för 5 till 13 procent av mödradödligheten i världen. Vi vet i dag att ett abortförbud inte stoppar oönskade graviditeter. En studie från juli 2020 i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet visar att antalet oönskade graviditeter och aborter tvärtom är högre i länder med striktare lagstiftning när det gäller preventivmedel och abort. Däremot är det tydligt att ett abortförbud snarare driver människor till att göra farliga och osäkra aborter. I värsta fall överlever de inte. 

Att arbeta för sexuell och reproduktiv hälsa handlar om rätten att få bestämma om sin egen kropp, något som är en mänsklig rättighet. Aborträtten är och ska vara en del av ett modernt och jämlikt samhälle. Vårdförbundet organiserar en majoritet av Sveriges barnmorskor, en yrkeskår som är experter på sexuell och reproduktiv hälsa. RFSU är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik sedan 1933. Arbetet för rätten till säkra aborter är en naturlig del av våra organisationers arbete, både nationellt och internationellt. 

Aborträttigheter går aldrig att ta för givna. Tillgången till familjeplanering och preventivmedel ser väldigt olika ut i världen och vi nås av både positiva och negativa nyheter. Polen har exempelvis en av världens hårdaste lagar kring abort. Och när delar av USA backar ser vi  samtidigt en positiv utveckling i Latinamerika, där Argentina i december 2020 blev det första stora landet att legalisera abort. Nyligen följde Mexiko efter. Abort är också lagligt i Uruguay, Kuba och Guyana. Det visar att det går att förändra en förlegad och religiöst präglad syn på reproduktiv och sexuell hälsa, men det kräver tid, resurser och uthållighet. Internationella hjälporganisationer larmar dessutom om att utvecklingen i fattigare regioner riskerar att backa tiotals år i spåren av coronapandemin. 

Vi behöver värna om aborträtten i hela världen och visa solidaritet med de som lever i länder där rätten att bestämma över sin egen kropp fortfarande inte existerar. På aborträttsdagen startar RFSU:s årliga kampanj ”Stå upp för aborträtten” på sociala medier. Vi förutsätter att den svenska regeringen fortsätter stå upp för aborträtten och aktivt ifrågasätter länder där sexuella och reproduktiva rättigheter inte respekteras.

Hans Linde, ordförande, RFSU

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet

Marie-Charlotte Nilsson, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet 

 

Läs artikeln på Dagens Medicin.