Här hittar du våra debattartiklar.
 • En kriskommission krävs för sjukvården

  Läkarförbundet och Vårdförbundet: Hundratusentals svenskar väntar på operation, arbetsmiljön inom vården brister på många håll och patientsäkerheten hotas. Men det är inte bara pandemin som pressar sjukvården, problemet är större än så. Nu kräver vi att regeringen tillsätter en kriskommission.

 • ”Pandemin har gjort en tung arbetssituation tyngre”

  Var fjärde röntgensjuksköterska har för hög arbetsbelastning. Regionerna måste agera, skriver debattörer från Vårdförbundet på Internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor den 8 november.

 • Låt inte ett politiskt spel hota tryggheten på arbetsmarknaden

  Vi vet hur avgörande förändringarna i las är för trygghet och omställning. Därför bör varken Vänsterpartiet som nu, eller andra politiska aktörer, ställa sig i vägen för att lagen ändras, skriver företrädare för Vårdförbundet, Vision, Kommunal och Akademikerförbundet SSR.

 • ”Aborträttigheter går aldrig att ta för givna”

  Vi vill se ett aktivt agerande av svenska regeringen för att påverka länder att stå upp för aborträtten, skriver RFSU och Vårdförbundet på internationella aborträttsdagen.

 • Tyvärr, kvinnor – i dag slutar ni få pension

  Vi kräver ett rättvisare pensionssystem, skriver bland andra förbundsordförande Sineva Ribeiro i debattartikeln.

 • Pengarna finns - förbättra sjukförsäkringen nu!

  Medlemmarna i Vårdförbundet och Kommunal har stått i coronapandemins frontlinje. Många har betalat ett högt pris. Det är hög tid för ett socialförsäkringssystem som våra medlemmar kan lita på, skriver Kommunals ordförande Tobias Baudin och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • Pensionssystemet måste sluta straffa utslitna löntagare

  Vad har en plåtslagare och en biomedicinsk analytiker gemensamt? Bland annat behovet av ett pensionssystem som går att lita på, oavsett vilka överraskningar livet bjuder på. Därför måste politiken enas om ett mer rättvist pensionssystem, skriver Johan Lindholm och Sineva Ribeiro. Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

 • Stärk chefernas förutsättningar att leda äldreomsorgen

  Chefer i äldreomsorgen har en nyckelroll för kvaliteten, såväl innan som under pandemin. Men chefernas förutsättningar och kunskaper är även avgörande för den utvecklingsfas som äldreomsorgen står inför, både gällande nära vård, digitalisering och nya arbetssätt. Utvecklingen behöver gå hand i hand med utbildnings- och arbetsmiljösatsningar. Det skriver Sveriges kommuner och regioner, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet och Vision.

 • ”Dålig arbetsmiljö får var fjärde vårdstudent att vilja sluta”

  Oro för att bli sjuk, trötta handledare och bristande praktisk förberedelse på grund av distansstudier genomsyrar svaren i årets VFU-enkät, skriver Vårdförbundet.

 • ”Nu börjar den intensivaste perioden för förlossningsvården”

  Den vanligaste födelsemånaden är numera juli – något som ställer krav på en tillräcklig bemanning med rätt kompetens, skriver debattörer från Vårdförbundet på internationella barnmorskedagen.