Här hittar du våra debattartiklar.
 • Replik: Skattenyttan i vården borde vara en valfråga

  Leif Östling och Jörgen Nordenström slår huvudet på spiken med sin svidande kritik av vårdens bristande effektivitet när det gäller skattenytta, skriver Vårdförbundets Sineva Ribeiro och Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale.

 • Se till att medarbetarna får tid för återhämtning

  Prioritera hälsosam arbetstidsförläggning så att medarbetarna får den vila som krävs. Det är ett av nio förslag från Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro inför valet i höst.

 • Inför krav på kontinuerlig fortbildning i vården

  Fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården kan inte som i dag vara upp till varje verksamhetschef att prioritera, skriver fem ordförande för organisationer för vårdpersonal.

 • Bristerna i välfärdssektorn har blivit en kronisk sjukdom

  Sex fackliga förbundsordförande: Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon människor de närmaste tio åren. För att få fler att söka sig dit och färre att lämna måste bristerna i arbetsmiljön åtgärdas och karriärvägar erbjudas. Våra organisationer bildar nu ”Facken i välfärden” och kräver gemensamt att de allvarliga systemfelen elimineras.

 • ”Dags även för Sverige att tillåta hemaborter”

  RFSU och företrädare inom kvinnosjukvården: Många kvinnor skulle föredra att kunna göra hela aborten i hemmet, och i åtskilliga länder är detta möjligt. Sverige har däremot kvar ett föråldrat sjukhusobligatorium, trots att det finns en bred riksdagsmajoritet för att ändra lagen. I dag saknas medicinska skäl till att inte låta den gravida själv bestämma.

 • När hjältarna går hem ekar vården tom 

  Det har sagts om och om igen under coronapandemin att anställda inom vården är superhjältar. I en ny undersökning säger drygt hälften av Vårdförbundets medlemmar att de överväger att byta jobb på grund av stressen inom vården. Många är oroliga för sin hälsa och väljer att gå ner i frivillig deltid för att orka, trots att deras tjänster är heltidstjänster. Nu måste ansvariga politiker säkerställa rätt förutsättningar för livsviktiga yrken, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. 

 • ”Utöka förskrivningsrätten för sjuksköterskor och barnmorskor”

  För att bättre ta tillvara sjuksköterskors och barnmorskors kompetens behöver deras förskrivningsrätt omfatta fler områden och läkemedel, anser Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, och Anders Blanck, Lif.

 • En kriskommission krävs för sjukvården

  Läkarförbundet och Vårdförbundet: Hundratusentals svenskar väntar på operation, arbetsmiljön inom vården brister på många håll och patientsäkerheten hotas. Men det är inte bara pandemin som pressar sjukvården, problemet är större än så. Nu kräver vi att regeringen tillsätter en kriskommission.

 • ”Pandemin har gjort en tung arbetssituation tyngre”

  Var fjärde röntgensjuksköterska har för hög arbetsbelastning. Regionerna måste agera, skriver debattörer från Vårdförbundet på Internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor den 8 november.

 • Låt inte ett politiskt spel hota tryggheten på arbetsmarknaden

  Vi vet hur avgörande förändringarna i las är för trygghet och omställning. Därför bör varken Vänsterpartiet som nu, eller andra politiska aktörer, ställa sig i vägen för att lagen ändras, skriver företrädare för Vårdförbundet, Vision, Kommunal och Akademikerförbundet SSR.