Här hittar du våra debattartiklar.
 • Rätten till abort undergrävs

  Tillgång till säkra aborter är en hälso- och rättighetsfråga. Det handlar om att rädda kvinnors och barns hälsa och liv, skriver Vårdförbundet, RFSU och Kristina Gemzell Danielsson, professor & överläkare, i en debattartikel på SvD:s Brännpunkt idag.

 • Lönediskrimineringen inte en kvinnofråga

  Hur ska vi bekämpa lönediskrimineringen av kvinnor? Det är en samhällsfråga där regeringen behöver söka långsiktiga, gärna blocköverskridande, politiska lösningar.

 • Öppet brev om specialistutbildningen

  För att kunna nå den bästa vården måste man ha tillgång till den bästa kunskapen. Men idag råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige. Det beror främst på de usla villkoren för de som specialistutbildar sig.

 • ”Våga värdera vår kunskap”

  Kvinnors kunskap och arbete värderas lägre än mäns. Akademiskt utbildade kvinnodominerade grupper är bland de största förlorarna. Det förändras inte av sänkta skatter eller av prat om jämställdhet som aldrig handlar konkret om lön.

 • Uppmuntra entreprenörsskap inom vården

  Fler och fler får ta del av valfriheten och fler utvecklar sitt entreprenörskap inom vård och omsorg. Det är mycket glädjande. Samtidigt är det viktigt att entreprenörskapet öppnas för alla så att ingen grupp, exempelvis sjuksköterskorna, hamnar utanför.

 • Avskaffa akuten?

  Mindre lidande. Färre vårddagar. Och stora besparingar. På Skånes Universitetssjukhus tar specialistutbildade ambulanssjuksköterskor patienterna direkt till rätt avdelning utan att passera akuten.

 • Tio punkter för en säker hemsjukvård

  All hemsjukvård ska bedrivas utifrån ett hälsoperspektiv och de insatser som görs ska skapa sammanhang med respekt för personens integritet och autonomi – varje person ska ha rätt att själv välja och fatta beslut om sin egen vård.

 • Bättre utbildningsvillkor

  Sjuksköterskorna bör ha samma utbildningsvillkor som läkarna. En stor anledning till att det finns allt färre specialistutbildade sjuksköterskor är att villkoren för vidareutbildning är dåliga och att det saknas löneutveckling. Politiker och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att svensk vård håller hög klass.

 • Vårdprevention i fokus

  I och med att vi idag den 12 maj firar den internationella sjuksköterskedagen vill vi uppmärksamma de möjligheter som finns genom att på ett bättre sätt ta till vara den kunskap som sjuksköterskan har, skriver Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i en debattartikel.

 • Att börja i rätt ände

  Vården behöver specialistutbildade sjuksköterskor. Men utbildning kostar och vem ska betala? Sjuksköterskor vill vara med och utveckla vården – men det krävs bättre villkor för att göra det möjligt.