Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Gårdsförsäljning av alkohol ökar antalet missbrukare ännu mer

  Direktförsäljning i gårdsbutiker kan på sikt äventyra folkhälsan, skriver Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet, och Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Sveriges Läkarförbund i Sydsvenskan.

 • Alarmerande brist på specialistsjuksköterskor

  Internationell forskning visar att det finns ett direkt samband mellan sjuksköterskors kunskap och patienternas möjligheter till överlevnad, symtomminskning och välbefinnande. Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är alarmerande och det krävs nu omedelbara och tydliga åtgärder, skriver Anna-Karin Eklund, förbundsordförande Vårdförbundet, i dagens GP.

 • Rätten till abort undergrävs

  Tillgång till säkra aborter är en hälso- och rättighetsfråga. Det handlar om att rädda kvinnors och barns hälsa och liv, skriver Vårdförbundet, RFSU och Kristina Gemzell Danielsson, professor & överläkare, i en debattartikel på SvD:s Brännpunkt idag.

 • Lönediskrimineringen inte en kvinnofråga

  Hur ska vi bekämpa lönediskrimineringen av kvinnor? Det är en samhällsfråga där regeringen behöver söka långsiktiga, gärna blocköverskridande, politiska lösningar.

 • Öppet brev om specialistutbildningen

  För att kunna nå den bästa vården måste man ha tillgång till den bästa kunskapen. Men idag råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige. Det beror främst på de usla villkoren för de som specialistutbildar sig.

 • ”Våga värdera vår kunskap”

  Kvinnors kunskap och arbete värderas lägre än mäns. Akademiskt utbildade kvinnodominerade grupper är bland de största förlorarna. Det förändras inte av sänkta skatter eller av prat om jämställdhet som aldrig handlar konkret om lön.

 • Uppmuntra entreprenörsskap inom vården

  Fler och fler får ta del av valfriheten och fler utvecklar sitt entreprenörskap inom vård och omsorg. Det är mycket glädjande. Samtidigt är det viktigt att entreprenörskapet öppnas för alla så att ingen grupp, exempelvis sjuksköterskorna, hamnar utanför.

 • Avskaffa akuten?

  Mindre lidande. Färre vårddagar. Och stora besparingar. På Skånes Universitetssjukhus tar specialistutbildade ambulanssjuksköterskor patienterna direkt till rätt avdelning utan att passera akuten.

 • Tio punkter för en säker hemsjukvård

  All hemsjukvård ska bedrivas utifrån ett hälsoperspektiv och de insatser som görs ska skapa sammanhang med respekt för personens integritet och autonomi – varje person ska ha rätt att själv välja och fatta beslut om sin egen vård.

 • Bättre utbildningsvillkor

  Sjuksköterskorna bör ha samma utbildningsvillkor som läkarna. En stor anledning till att det finns allt färre specialistutbildade sjuksköterskor är att villkoren för vidareutbildning är dåliga och att det saknas löneutveckling. Politiker och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att svensk vård håller hög klass.