Här hittar du våra debattartiklar.
 • Värdera vår kunskap fullt ut!

  Just nu pågår avtalsförhandlingar mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Vi hoppas att vårdens största arbetsgivare nu visar ett tydligt ansvar för att komma tillrätta med den felaktiga värderingen av vår kunskap.

 • En avreglerad alkoholförsäljning skulle kosta liv

  Att besöka en vingård på Öland, Gotland eller i Skåne kan upplevas som både exotiskt och trevligt. Det goda vinet man provsmakat vill man kanske köpa en flaska eller två av. En internationell forskargrupp uppskattar dock att en avreglering av alkoholförsäljningen bland annat skulle leda till 2000 fler dödsfall per år.

 • Vädjan till riksdagsledamöter i Allianspartierna:Rösta för en bättre sjukförsäkring

  Vi vädjar till de riksdagsledamöter i Allianspartierna som har gjort uppror mot den omänskliga sjukförsäkringspolitiken - visa att ni menar allvar. Rösta den 16 december för den motion som skyndsamt vill stoppa alla utförsäkringar enligt fasta tidsgränser och i stället göra individuella bedömningar.

 • Hur ska det bli på gamla dar?

  Det behövs investeringar för att komma över tröskeln till 2000-talets it-system i vården. Det skriver Vårdförbundets David Liljequist i en debattartikel i IT i vården.

 • Behövs rejäl satsning på ambulanssjukvården

  Brister i ambulanssjukvården påverkar hela vårdkedjan. En rejäl satsning på ambulanssjukvården skulle fungera som en nyckel för att göra vården mer effektiv och minska patienternas lidande.

 • Vårdvalet måste utvecklas

  Med vårdvalsuppdragen har vi tagit steget från husläkaren för ett bredare erbjudande till patienten. Men för att verkligen göra vårdvalet till det stora paradigmskifte som det skulle kunna vara, behöver flera delar utvecklas. Vi har förslagen som gör att vårdvalet tydligt stärker patientens ställning i vården. Det skriver Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet, i en debattartikel i veckans Dagens Medicin.

 • Ge papperslösa rätt till vård

  Sarah diagnosticerades med en förändring i ena bröstet, vilket vanligen föranleder en utredning. Men en sådan förändring är ingen indikation för det som kallas omedelbar vård och i Sarahs fall fick det till följd att hennes bröstcancer upptäcktes först ett halvår senare.

 • Patientsäkerheten är hotad

  Bristen på specialistsjuksköterskor utgör ett hot mot patientsäkerheten, skriver Pia Arndorff, ordförande i Vårdförbundet Skåne, i en debattartikel i Sydsvenskan idag. För att komma tillrätta med problemet måste specia­listutbildning löna sig bättre, menar Pia Arndorff.

 • Ge äldre sjuka samlat stöd

  Vårdlots är en funktion som skulle underlätta och ge trygghet i hemsjukvården, skriver Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet i veckans Dagens Samhälle.

 • Gårdsförsäljning av alkohol ökar antalet missbrukare ännu mer

  Direktförsäljning i gårdsbutiker kan på sikt äventyra folkhälsan, skriver Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet, och Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Sveriges Läkarförbund i Sydsvenskan.