Här hittar du våra debattartiklar.
 • Satsa mer på att förebygga ohälsan

  Cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och kronisk lungsjukdom ligger bakom två av tre dödsfall globalt och utgör en ohållbar påfrestning på sjukvårdssystemen och samhällsekonomin. Vi kräver därför att regeringen stöder FN:s globala arbete och ökar det förebyggande arbetet även nationellt, skriver bland andra Vårdförbundet i en debattartikel i GP.

 • Svårt sjuka ska få egen coach

  Sjukvård Stockholm inför nu som första landsting ett system med vårdcoacher för multisjuka patienter. Ett försök med modellen har lett till färre vårddygn och akutbesök samt bättre överlevnad och högre livskvalitet, skriver sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro på SvD Brännpunkt idag.

 • Hög tid att satsa på äldres hälsa

  Andelen äldre i befolkningen ökar och allt fler når också riktigt höga åldrar. Men att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa, livskvalitet och överdrivet medicinerande. Möjligheten att påverka våra mogna medborgares hälsa är stor, skriver Sineva Ribeiro i en debattartikel i DN i dag.

 • Vi visar Gazas folk att vi bryr oss

  Genom att bryta Israels blockad mot Gaza skickar vi en tydlig signal till världens ledare att det är dags för politisk handling. Vi sänder också ett budskap till Gazas folk: ni är inte ensamma. Det skriver en rad kända svenskar, däribland Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, angående Ship to Gaza i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

 • Akut sjuksköterskebrist enkel åkomma att bota

  Vården kan organiseras smartare, billigare och mer humant med patienten i fokus om varje profession får använda sin kunskap fullt ut och värderas efter vad de tillför vården, skriver ordförande Sineva Ribeiro i en debattartikel i Göteborgs Posten idag.

 • Regeringen äventyrar utredningen om socialförsäkringar

  Om inte regeringen är beredd att medverka till att rätta till de mest akuta bristerna i försäkringen måste den också förstå att det minskar möjligheterna att nå samförstånd i den stora parlamentariska utredningen om socialförsäkringar, skriver Sture Nordh, TCO, och Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet.

 • Låt inte frivilligarbete bli ett verktyg för nedrustning av den generella välfärden

  Det ideella engagemanget är en viktig del av vår demokrati och välfärd. Men vi vill starkt varna för en utveckling där stat, regioner, landsting och kommuner tar över och organiserar det frivilliga arbetet i Sverige. Vi värnar om den generella välfärden och att medborgarna får sina behov av välfärdstjänster tillgodosedda av professionell personal.

 • Ge vårdpersonalen en central roll i utvecklingen av IT-system

  Regeringen och vårdgivarna måste nu på allvar satsa på att IT-systemen blir mer användbara och ge vårdens professioner ett reellt inflytande. Detta skriver Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet i en gemensam debattartikel med ordförande i Kommunal, Sveriges Läkarförbund och SKTF i Dagens Medicin idag.

 • Arbetsbelastningen ger sämre vård

  Bonuserbjudanden till sjuksköterskor som avstår semester visar att våra 110 000 medlemmar är fel värderade och att vården är dåligt organiserad. Ingrid Frisk, vice ordförande på Vårdförbundet deltar i debattduell på Aftonbladet klockan 15:00 idag.

 • Tid för ministrarna att agera för att höja kompetensen!

  Regeringen och SKL måste ta tag i specialistutbildningen, det skriver Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet och Ania Willman, professor i vårdvetenskap och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening i Dagens Medicin idag.