Debattartiklar

Här hittar du våra debattartiklar.
 • Med individen i centrum

  Samhället ska erbjuda vård till alla på lika villkor, men utifrån vars och ens olika behov. Integritet och självbestämmande är viktigt för att upprätthålla hälsa, men det är också en viktig grund för ett demokratiskt samhälle. För att möta människors olikheter på bästa sätt – oavsett om behovet av vård är litet eller stort, enkelt eller komplext – behöver vården en mångfald.

 • Säker vård med biomedicinska analytiker

  Biomedicinska analytiker är för många en okänd yrkeskategori. Det många inte känner till är vilken avgörande roll för vårdens säkerhet och kvalitet som de spelar. De biomedicinska analytikerna är specialister på olika undersöknings- och analysmetoder. Enligt nya rön visar det sig att när biomedicinska analytiker övertar utskärning av material för diagnostik av olika cancersjukdomar från läkarna, så sker det med en högre noggrannhet och kvalitet – patienterna får en säkrare diagnos och fler överlever.

 • Bristen på specialistsjuksköterskor riskerar kvaliteten i sjukvården

  Idag, den 28 januari, äger Specialistsjuksköterskans dag rum i Stockholm. Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet kräver en ny handlingsplan för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor, i en debattartikel i Dagens Medicin.

 • Varför har män högre lön än kvinnor?

  "Gamla synsätt och förlegade värderingar gör att vi fortfarande har orättvisa löneskillnader mellan kvinnliga och manliga yrken, branscher och sektorer." Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund och fyra fackförbundsordföranden debatterar i Dagens Samhälle.

 • Bättre diagnos och behandling tack vare röntgensjuksköterskan

  Det behöver inte vara långt till röntgen – den kan till och med komma hem till dig. Tack vare röntgensjuksköterskor kan vården både bli av högre kvalitet och mer kostnadseffektiv.