Sineva Ribeiro är Vårdförbundets förbundsordförande. Här kan du läsa hennes ledare som också publiceras i tidningen Vårdfokus.
  • Nya steg för att påverka vården

    Det har gått ett år sedan Vårdförbundets kongress beslutade att vi ska arbeta för att nå en personcentrerad vård. Jag är mer övertygad än någonsin om att det är det bästa sättet att komma till rätta med de stora brister som finns i dagens vård.

  • Nationellt ansvar för kompetensförsörjning är ett måste

    Sverige saknar ett nationellt ansvarstagande för vårdens kompetensförsörjning. Regeringen måste ta på sig ledartröjan för att säkra en god och jämlik vård.

  • 51 år kvar till jämställda löner – eller?

    Om utjämningen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter i samma takt får vi vänta till år 2066 innan vi är jämställda. Trots att Sverige ofta kallas för ett av världens mest jämställda länder så är lönegapet mellan kvinnor och män fortfarande så stort som 13,4 procent.