Sineva Ribeiro är Vårdförbundets förbundsordförande. Här kan du läsa hennes ledare som också publiceras i tidningen Vårdfokus.
 • Konflikt eller ett avtal vi är nöjda med

  I skrivandets stund står valet mellan övertidsblockad eller att arbetsgivarna går oss till mötes.

 • Förkortad arbetstid är vad vi behöver

  Jämställdhet är förkortad arbetstid för våra yrkesgrupper.

 • Sjukvården måste räddas!

  Sjukvården måste få de resurser som krävs och jämställdhet ska upp på agendan.

 • Arbetstiden måste kortas ned så att fler kan jobba heltid

  Vårdförbundet kräver förkortad arbetstid och högre löner i avtalsrörelsen.

 • Tid för bättre villkor

  Nu är det tid för bättre villkor för vården – tillsammans är vi starka.

 • Nya avtal och ny förening inom Vårdförbundet

  Två nya avtal och nu finns Vårdförbundet Chef för dig som ledare i Vårdförbundet.

 • Jag är sjuksköterska inte gränspolis

  Angiverilagar hör inte hemma i ett modernt samhälle. Rätten till hälsa gäller alla och Vårdförbundet kräver att förslaget om angiverilag skrotas.

 • Vikten av våra legitimerade yrken

  Vi fortsätter stå för vikten av vår legitimation och sätter kompetensförsörjningen på agendan. Nu tillsätts äntligen en Chief Midwifery Officer.

 • Du är värd en bra sommar

  Sommarbemanningen är åter i hetluften. Återhämtning med sammanhängande semester ska vara en självklarhet även för oss i hälso- och sjukvården.

 • Sineva Ribeiro

  Delegering på rätt sätt

  Patientfarlig hantering av läkemedel ökar och sker nu även inom slutenvården. Låt oss tillsammans markera mot arbetsgivarnas rundande av reglerna!

 • Ett hållbart yrkesliv

  Vårdförbundet har förhandlat om minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila mellan arbetspassen. Ett av våra 8 måsten för ett hållbart yrkesliv för dig!

 • Framgång i påverkan

  Den nya högerregeringen har lyssnat på Vårdförbundet och gör nu stora satsningar för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

 • Går att vända trenden

  Nu måste regioner och kommuner gasa och satsa på den ordinarie personalens löner och arbetsmiljö. Vårt kraftfulla kollektivavtal HÖK22 är verktyget!

 • Sineva Ribeiro från Vårdgalan 2021

  Uppåt, framåt mot 2023

  Vi ska gå in i det nya året med fokus på din lön, din arbetsmiljö och på att påverka politiker, arbetsgivare och debatten för medlemmarnas räkning.

 • Nya karriärmöjligher

  Du som vill ska få vidareutbildning och utveckling i din yrkesroll, även om arbetssituationen är tuff på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar!

 • Stort etikansvar för våra legitimationsyrken

  Med våra yrkeslegitimationer följer ett etikansvar som förpliktigar. Nu mer än någonsin ska vi värna allas lika värde och allas lika rätt till vård.

 • Ny regering, nya möjligheter

  Efter den tuffaste vårdsommaren någonsin är Vårdförbundets budskap till politiken: Nästa regering måste lösa vårdens bristande kompetensförsörjning.

 • Tack för förtroendet!

  Det är med stor ödmjukhet, tacksamhet och beslutsamhet jag nu går in i en ny fyraårsperiod som ordförande för Vårdförbundet. Tillsammans är vi starka.

 • Viktigt avtal säkrat

  Nu finns nytt tvåårigt kollektivavtal för medlemmar i region, kommun och kommunala bolag, med fokus på bättre arbetsmiljö och arbetstidsförläggning.

 • Humanitet under attack

  Kriget i Ukraina fyller oss med förfäran liksom rapporterna om Rysslands attacker mot sjukhus, med döda civila och skadade kollegor som följd.

 • Arbetsmiljö i fokus

  Villkor så att du vill och orkar heltid under ett helt arbetsliv – det är fokus i vår politiska påverkan och i avtalsförhandlingarna med SKR/Sobona.

 • Valår med vården i fokus!

  Ingen vet med säkerhet hur pandemin kommer utveckla sig, men vi vet att hälso- och sjukvården kommer att vara en viktig valfråga för befolkningen.

 • Vaccinationsåret 2021

  Nu stänger vi det här året och vi ska vara stolta. Vårdförbundets medlemmar vaccinerade befolkningen och samhället försökte återgå till det normala.

 • Ett hållbart yrkesliv och bättre arbetsmiljö

  Du har rätt till en sund arbetsmiljö, där du orkar jobba heltid hela arbetslivet och där du kan kombinera jobb och privatliv. Där du kan utvecklas!

 • Stora kliv framåt

  Det är en intensiv tid med nyheter om regeringssatsningar på hälso- och sjukvården, prisutdelning på vår egen Vårdgala och utvärdering av löneavtalet.

 • Nu händer det saker!

  Efter en tuff sommar i vården har hösten rivstartat med flera förändringar som gör skillnad för medlem. Vårdförbundets påverkan för dig ger resultat!

 • Studenterna är framtidens kollegor

  Allt fler får upp ögonen för att arbeta inom något av de livsviktiga yrken som Vårdförbundet organiserar och intresset för utbildningarna ökar.