Sineva Ribeiro är Vårdförbundets förbundsordförande. Här kan du läsa hennes ledare som också publiceras i tidningen Vårdfokus.
 • Vi jobbar när andra är lediga

  Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor anställs ofta med arbetstider som omfattar dag, kväll, helg och natt i ett rullande schema. I såväl press, radio, tv och sociala medier som i möten med politiker och arbetsgivare har medlemmar och förtroendevalda lyft frågan om nattarbete.

 • Chefer måste få rätt förutsättningar

  Chefsmedlemmar har stor betydelse för vårdens utveckling och för att behålla kompetenta medarbetare. Nu skapar vi arenor där chefer och ledare kan träffas, vidareutbilda sig och utvecklas.

 • Vad vill regeringen med vården?

  Bristen på oss gör att hundratals vårdplatser fortfarande är stängda. Men egentligen handlar det om brist på goda villkor.

 • Dags att sluta prata eHälsa?

  När patienten blir en aktiv partner i vården krävs nya arbetssätt. Att använda digital information på rätt sätt är en nyckelfaktor. Våra professioner har en viktig roll att spela.

 • Långsiktiga lösningar ett måste

  Vi behöver hitta långsiktiga lösningar för att få en hälsosam vårdmiljö och goda villkor i vården. Nattarbetstiden är ett viktigt område där förbättringar behövs. Löneutveckling och utvecklade arbetssätt är andra delar som har stor betydelse för vårdens kvalitet och säkerhet.