Efter den tuffaste vårdsommaren någonsin är Vårdförbundets budskap till politiken: Nästa regering måste lösa vårdens bristande kompetensförsörjning.

Delsegrar. Tillsammans med Vårdförbundet Student välkomnar vi att regeringen har tillsatt en särskild utredare för att säkra fler platser i verksamhetsförlagd utbildning, VFU. En annan regeringsutredare har gett slutbetänkande om en ny äldreomsorgslag, där det är tydligt att man hörsammat våra krav på ökad sjuksköterskebemanning och fler specialistsjuksköterskor i kommunerna.

Att arbetsgivarna lyssnat märks också i lönestatistiken: Förra året uppnådde vi en genomsnittlig höjning på 3,4 procent för medlemmar i regionerna, vilket är bättre än många andra grupper på arbetsmarknaden. En fjärdedel av regionerna gjorde lönesatsningar på särskilt yrkesskickliga. Nu ska vi fortsätta att påverka för att förändra lönestrukturen, så att du blir rätt värderad och att du på sikt får fler kollegor och en bättre arbetsmiljö!

Almedalen. Efter flera års uppehåll hölls politikerveckan i Visby. Vårdförbundets nya förbundsstyrelse deltog och lyfte vikten av att barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor får de resurser och den arbetsmiljö ni förtjänar. Vi ordnade seminariet ”Vi behöver en halv miljon nya kollegor – så klarar vi välfärden” med Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Vision.

Almedalen avslutades dessvärre i chock och sorg i och med det tragiska mordet på Ing-Marie Wieselgren, överläkare och nationell samordnare för psykiatrifrågor. Vi är alla djupt omskakade över detta dåd som skedde mitt i det offentliga samtalet i vårt öppna samhälle.


Valet 2022. Det vi alla kan göra är att fortsätta engagera oss i samhällsfrågor och delta i det stundande riksdagsvalet. Även valet av regionstyre är nog så viktigt, det är ju från regionerna som hälso- och sjukvården styrs. Vården är väljarnas viktigaste fråga och vi har sett ett stort intresse från partierna om Vårdförbundets medlemmars arbetssituation och för våra lösningsförslag för jämlik hälsa för invånarna och hållbart yrkesliv.

Oavsett hur nästa regering ser ut så kommer vi att arbeta för att påverka så att hälso- och sjukvården förstärks och att satsningar görs på medlemmarna!

Ödesfråga. En viktig fråga för nästa regering blir vårdens bristande kompetensförsörjning, ett problem som märks tydligast på sommaren. Bilden vi får från medlemmar är att sommaren var den värsta på många år. Det måste till en stor förändring! Du har rätt till vila och återhämtning. Ta hjälp och stöd av våra rådgivare, kolla på vardforbundet.se eller ring Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.