Sineva Ribeiros ledare

Sineva Ribeiro är Vårdförbundets förbundsordförande. Här kan du läsa hennes ledare som också publiceras i tidningen Vårdfokus.
 • Tack för förtroendet!

  De närmsta fyra åren ska jag och Vårdförbundets övriga förtroendevalda fokusera på klassiskt fackliga frågor och arbeta för bättre löner och arbetsvillkor för dig. Nu kör vi!

 • Sommar på lika villkor

  Sikta på fyra veckors sammanhängande semester och ta hjälp av din förtroendevalda på arbetsplatsen. Kompromissa inte med din vila och återhämtning!

 • Vi sätter fokus på dina villkor i valet

  Vårdförbundet sätter fokus på lön och utbildningsanställningar i valrörelsen. Arbetsvillkoren och lönerna måste förbättras så att fler söker sig till vården och stannar kvar. Landsting, regioner och kommuner måste också bli bättre på att låta sjuksköterskor utbilda sig till specialister.

 • Sjukvården i topp hos väljarna

  Vårdförbundet jobbar för att valet 2018 ska handla om hälso- och sjukvården.

 • Vår påverkan ger resultat

  Vårdförbundet bidrar till straffskärpning och att fler i vården skyddas mot hot och våld.