Sommarbemanningen är åter i hetluften. Återhämtning med sammanhängande semester ska vara en självklarhet även för oss i hälso- och sjukvården.

En hållbar sommar. Sommar ska innebära möjlighet till avkoppling och kunna göra vad man vill på sin ledighet. Så är det inte alltid om man jobbar inom hälso- och sjukvården.

Vi har larmat länge om att det saknas personal och denna sommar verkar inte bli ett undantag.

Enligt de senaste siffrorna från Socialstyrelsen är bristen på sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor värre än någonsin med brist i landets samtliga 21 regioner och flera kommuner. Beslutsfattare och arbetsgivare måste ta krafttag för att vända denna utveckling. Med ett schema med tid för återhämtning och genom att alla anställda får sin välförtjänta sommarsemester, kommer fler välja att stanna kvar i yrket och bemanningen på sikt förbättras. Alla är värda en återhämtande sommarledighet efter ett år av hårt arbete. 

Vårdförbundet förhandlar flexpension och dygnsviloregler

Just nu är vi inne i en intensiv fas av förhandling om bland annat flexpension och dygnsviloregler inom privat sektor med tre arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivaralliansen, Fremia och Vårdföretagarna. Flexpension är för oss en jämställdhetsfråga! Att kvinnodominerad välfärdssektor har lägre löner än manligt dominerade branscher är känt sedan länge. Medan anställda i offentlig välfärdssektor sedan årsskiftet får en höjd tjänstepensionsavsättning från 4,5 till 6 procent ligger privat sektors tjänstepension för samma yrkesgrupper kvar på 4,5 procent.  Det kan innebära en stor skillnad i avsättning till tjänstepension för den som är ung idag och det är inte rimligt att våra medlemmar i kvinnodominerade akademiska bristyrken riskerar att få en usel pension! 

Möjlighet att påverka sitt arbete

Vikten att vara medlem i ett fackförbund kan aldrig nog betonas. I Vårdförbundet ser jag både kraft och engagemang bland medlemmarna, vilket är inspirerande och ger energi att ständigt lyfta våra frågor. Du som medlem är avgörande för förbundets möjligheter att lyckas och därför vill jag uppmana dig att testa att bli förtroendevald!. Med fler förtroendevalda är det möjligt att påverka arbetsgivarna och politiken mer än idag. Vi gör det tillsammans. Läs mer information om hur du kan engagera dig som förtroendevald. Exempel på facklig framgång är nu senast att Vårdförbundets medlemmar i region Halland fått en löneökning över märket på 5,23 %. 

Nästa år är det dags för avtalsrörelse

Förbundsstyrelsen har redan nu startat arbetet inför förhandlingarna med SKR och Sobona om Huvudöverenskommelse 2024, HÖK 24. Målsättningen är att ha ett prioriterat yrkande färdigt i god före årsskiftet.