Sineva Ribeiro är Vårdförbundets förbundsordförande. Här kan du läsa hennes ledare som också publiceras i tidningen Vårdfokus.
 • Sineva Ribeiro från Vårdgalan 2021

  Uppåt, framåt mot 2023

  Vi ska gå in i det nya året med fokus på din lön, din arbetsmiljö och på att påverka politiker, arbetsgivare och debatten för medlemmarnas räkning.

 • Nya karriärmöjligher

  Du som vill ska få vidareutbildning och utveckling i din yrkesroll, även om arbetssituationen är tuff på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar!

 • Stort etikansvar för våra legitimationsyrken

  Med våra yrkeslegitimationer följer ett etikansvar som förpliktigar. Nu mer än någonsin ska vi värna allas lika värde och allas lika rätt till vård.

 • Ny regering, nya möjligheter

  Efter den tuffaste vårdsommaren någonsin är Vårdförbundets budskap till politiken: Nästa regering måste lösa vårdens bristande kompetensförsörjning.

 • Tack för förtroendet!

  Det är med stor ödmjukhet, tacksamhet och beslutsamhet jag nu går in i en ny fyraårsperiod som ordförande för Vårdförbundet. Tillsammans är vi starka.