Nu är det tid för bättre villkor för vården – tillsammans är vi starka.

Framtidens vårdproffs har haft sitt årsmöte 
Energin gick inte att ta miste på när jag fick inleda Vårdförbundet students årsmöte i slutet av oktober. Studentstyrelsen är ett nav för unga medlemmars engagemang och utvecklingen av våra professioner. Det gäller att ta vara på det. Som Vårdförbundets ordförande är jag glad och stolt över att våra studenter lyfter avgörande frågor, som tillgången till VFU och en välkomnande introduktion in i arbetslivet. Marlene Juhl, sjuksköterskestudent på Röda Korsets högskola, blev omvald som ordförande. Stort lycka till i uppdraget, Marlene och hela styrelsen!

Tid för bättre villkor – med din hjälp kan vi bli fler!
Snart drar en stor avtalsrörelse i gång inom offentlig sektor. Vårdförbundet ska tillsammans med en rad andra fackförbund förhandla fram bättre villkor för medlemmarna. Då är det viktigare än någonsin att vi är många och att vi visar det. Jag har utmanat alla förtroendevalda i Vårdförbundet att rekrytera en ny medlem varje månad resten av året. Du kan också hjälpa till så att vi blir fler. När vi är många kan vi påverka våra villkor och kollektivavtal. Och apropå kollektivavtal: Vårdförbundet värnar såklart den svenska modellen som innebär att fackförbund och arbetsgivare kommer överens om villkoren på arbetsmarknaden. Det har under lång tid gynnat oss alla på svensk arbetsmarknad. Vårdförbundet står självklart på samma sida som de fackförbund som nu tagit kampen för att kollektivavtal tecknats på Klarna, och i skrivandets stund kraven på detsamma på Tesla.

Vårdförbundet skänker 100 000 kr till Läkare utan gränser 
Varje år skänker Vårdförbundet ett katastrofbidrag på 100 000 kronor för att bidra med ekonomiskt stöd till globala kriser och konflikter. Organisationer som Röda Korset och UN Woman har tidigare fått stödet och i år har vi beslutat att Läkare utan gränser ska ha detta bidrag från oss. Läkare utan gränser finns på plats där behoven är som störst, och Vårdförbundets fyra professioner finns representerade i personalstyrkan. I det pågående kriget mellan Israel och Hamas kan vi inte nog inskärpa vikten av att följa Genevekonventionen som skyddar hälso- och sjukvårdens personal. Sjukvårdens professioner måste få mer resurser för att ge vård åt alla som behöver.